Lokale til Leie:

Næringstomt med god beliggenhet i trafikkert handelsområde til leie – parkering – utelagring – mulighet for nybygg

Varnaveien 29
1526 Moss

Fakta om eiendommen

Type lokale


Andre,

Areal

m2

Bruttoareal

m2

| Kort om eiendommen

- Mulighet for nybygg til forretning/kontor.
- Topp beliggenhet i trafikkert handelsområde.
- Nærhet til avkjøring E6 og flere knutepunkter.
- Kvadratisk og effektiv tomt for god utnyttelse.
- Varnaveien er et av handelsområdene i Østfold med høyest omsetning.
- Utelagring og parkering

Ubebygd tomt på nesten 5 mål.
- Planstatus: tomten er regulert til forretning/kontor/tjenesteyting med BYA på 70%.
- Når det gjelder forretning tillates det kun forretninger for plasskrevende varer dvs trelast/byggevarer, gartneri og hagesentre, biler/ motorkjøretøy, hvitevarer og møbler

Stort sett asfaltert og opparbeidet.

| Beliggenhet

Tomten har en meget attraktiv beliggenhet med eksponering langs Varnaveien i krysset mot Rabekkgata opp mot Ryggeveien som har ÅDT på 17 500 passeringer (kilde SVV).
Varnaveien er et av de mest trafikkerte handelsområdene i Østfold målt i omsetning med flere større veletablerte Bigbox konsepter hvor tomten har eksponering mot
XXL Sport, Elektroimportøren, Elkjøp, Jysk og Byggmakker.

| Adkomst

God og enkel adkomst med inn og ut kjøring direkte fra Varnaveien

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: (+47) 97985060

Telefon: 979 85 060

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Mobil: (+47) 92029641

Telefon: 920 29 641