Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

280 m2

Bruttoareal

280 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Bredbåndstilknytning

Heis

| Kort om eiendommen

Moderne kontorlokaler med attraktiv beliggenhet i Sarpsborg sentrum. Moderne bygningsmasse med heis og balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og kjøling.
Eiendommen har parkeringsfasiliteter på egen tomt og parkeringsplasser kan utgjøre del av leieavtale.
Lokalene er totalt renovert i 2018.

| Bebyggelse

Forretningsgård fra begynnelsen på 90-tallet, oppført med murkonstruksjoner og teglsteinforblendet hovedfasade. Tiltalende og moderne bygård med gode tekniske fasiliteter som balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og kjøling.
Bygningen har 3 etasjer med heis og handicap toaletter i tilknytning til fellesarealer.
De aktuelle arealene er renovert i 2018.

| Innhold

Det ledige arealet utgjør deler av 2. etg. i bygningen, ca. 280 kvm.
Lokalene er totalt renovert i 2018 med god standard, moderne løsninger og gode tekniske installasjoner. Lokalene er innredet med åpne arbeidsplasser og rikelig med stille- og møterom.
Ved behov for større arealet kan arealene utvides med ca. 100 kvm.

Øvrige leietakere i bygningen er kontorleietakere, legekontor, tannlege, Apotek 1 mfl.

| Beliggenhet

Forretningsgård med attraktiv beliggenhet midt i Sarpsborg sentrum, med godt tilrettelagt kundeparkering i nærområdet.
Eiendommen ligger plassert i forlengelsen av byens gågate med enkel adkomst fra alle byens innfartsårer og nærhet til alle byens fasiliteter.
Området består av små og store bygninger med forretningsformål på gateplan og kontorer/beboelse i øvrige etasjer.

| Adkomst

Eiendommen har beliggenhet i krysset St. Marie gate og Nansens gate, i Sarpsborg sentrum.

| Parkering

Eiendommen har parkeringsfasiliteter på egen tomt og parkeringsplasser kan utgjøre del av leieavtale.
Godt tilrettelagt for kundeparkering i nærområdet.

| Standard

Lokalene er totalt renovert i 2018.

| Beskrivelse av tomt

Tomten utgjør i hovedsak bygningens fotavtrykk og grenser mot tilliggende fortau mot St. Marie gate og Nansens gate.
På nord- og østsiden av bygningen er det egne parkeringsarealer samt parkeringsarealer som driftes av Europark.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453