Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

1512 m2

Bruttoareal

1512 m2

| Kort om eiendommen

Moderne lager/produksjons og kontor arealer i et etablert næringsområde med nærhet til E6. Bygget omfatter et totalt utleidbart areal på 1512 kvm, hvor ca. 1326 kvm er produksjons og lager areal. Resterende areal på 186 kvm består av kontorer, spiserom og fellesarealer fordelt på 2 etasjer.

| Innhold

Eiendommen holder en gjennomgående god standard både ut og innvendig. Bygget har balansert ventilasjon og det er 2 store leddkjøreporter i tilknytning til lager/produksjonsarealene.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt plassert i et etablert og nyere næringsområde i Moss. Det er flere veletablerte bedrifter på området inkludert VV Gruppen, Nordic Pack, Grafi-Tec, Garmin Norge, Krohne Norway med flere. Det er rundt 4 minutter med bil til av/på-kjøring E6 (Moss Syd). Både riksgrensen mot sør og Oslo mot nord er innenfor 45 minutters kjøring. Det er også kort vei til Moss Havn og tungtransport ferge over til Vestfold.

| Adkomst

Enkel adkomst med avkjøring fra Larkollveien inn til næringsområdet.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Mobil: (+47) 92029641

Telefon: 920 29 641

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: (+47) 97985060

Telefon: 979 85 060