Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

559 m2

Bruttoareal

559 m2

| Kort om eiendommen

- Moderne kontorlokaler nær E18 - kun 11 minutter til Oslo sentrum.
- Lager med 7,7 meters høyde og verkstedkontor.
- Betjent og velfungerende kantine med godt mattilbud.
- Fri parkering og kort vei til offentlig kommunikasjon.
- Mulighet for snarlig tiltredelse.

| Innhold

1. etasje (179 kvm): Verksted/produksjon/lager.
3. etasje (380 kvm): Kontorer, åpent kontorlandskap, kjøkken, møterom, undervisningsrom og arkiv.

P.t. innredet med 7 kontorer (de fleste store nok til 2 arbeidsstasjoner) og åpent kontorlandskap. Passer for virksomheter med rundt 15-25 arbeidsplasser fordelt på cellekontorer og faste arbeidsplasser i åpent landskap. Ved aktivitetsbasert løsning kan det bli enda flere. Kjøkken med sosial sone og møterom med plass til rundt 12 personer. Nåværende virksomhet har stort undervisningsrom. Rommet egner seg også til ekstra kontorplasser eller som showroom. Toaletter i gang deles med øvrige leietakere. Lokaler for produksjon, verksted og lager med fri takhøyde på 7,7 meter i 1. etasje. Tilgang via port (H: 3,25m/B: 3 m), samt personalinngang mot kontordel. Søylefritt lager/produksjon med verkstedskontor.

Lokaler holder gjennomgående god standard. Fleksible kontorløsninger rundt kjerne med møterom. Det er gode dagslysforhold i lokalene med vindusflater fra 2 sider. Representative fellesarealer - inngangsparti og kantine ble pusset opp i 2021.
- Klart for innflytting i Q1 2024.
- Moderne kontordel som kan tilpasses etter leietakers ønsker.
- Arealeffektivt lager med god takhøyde.

Fremleie av lokaler med varighet til 31.08.2028. Leie utover denne perioden må avklares med eier. Lokaler leies ut samlet til solid aktør. Leienivå er avhengig av oppstart, varighet og tilpasninger. Ta kontakt med megler for tilbud. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). Det forutsettes at leietaker driver mva.-pliktig virksomhet.

| Beliggenhet

Kombinasjonseiendom i etablert næringspark ved Mastemyr - kun 11 minutter med bil fra Oslo sentrum. Området ligger sentralt i forhold til E6 og E18 og er spesielt godt egnet for selskaper innenfor småindustri, netthandel og undervisning som ønsker god kommunikasjon. Sentralt beliggende lokale, kort avstand til butikker, offentlige tjenestetilbud og offentlig kommunikasjon.

| Adkomst

Med bil: Avkjøring fra E18 mot Mastemyr/Kolbotn. Ta til høyre mot Lienga ved første rundkjøring. Bussholdeplass i krysset Trollåsveien/Lienga med direkteforbindelse til Oslo Rådhus (Buss 83). Nærmeste togstasjon er Rosenholm.

| Parkering

Eiendommen har god parkeringsdekning og fri parkering for ansatte og besøkende. Nyoppusset anlegg for sykkelparkering med garderobe.

| Ventilasjon

Nylig oppgradert ventilasjonsanlegg med kjøling.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

Plantegninger

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111