Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

108 m2

Bruttoareal

328 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Arealspesifikasjon

108 kvm U.etg. nord
1. etg: 220 kvm Tidl. fysiolokale

| Kort om eiendommen

Prisgunstig leienivå med mulighet for tilpasninger.

| Bebyggelse

Eiendommen er bygget i flere etapper fra 1968 til midt på 80-tallet. Kjeller/underetasje og med dekke over i plasstøpt betong. Yttervegger hovedsakelig av isolert bindingsverk, utvendig forblendet med tegl og trepanel. I stor grad bærende konstruksjoner i limtre. Innvendig hovedsakelig lettvegger i tre og glass, men også noe bærende murvegger i kombinasjon med limtre. Tre-vinduer med to-lags isolerglass, en del av disse er relativt nylig skiftet. Ytterkledning og grunnmur ble behandlet sist i 2018.

| Innhold

Det er følgende leietakere i bygget:
Hydrogeologi og Avløpsrådgivning - Lars Westlie
Norsk Sikkerhetspartner AS
Prosesshuset AS
Solsikker Frisør Lium
Th Industribygg AS
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF

| Beliggenhet

Eiendommen ligger på Halmstad, som er sentrum i Rygge kommune. Rygge Jernbanestasjon, en moderne intercity-stasjon, ligger kun 300 m fra eiendommen. Halmstad inneholder for øvrig en del forretninger og kontorer. Det er store boligprosjekter under utvikling og bygging i eiendommens nærområde. Kort vei til av- og påkjøring til E6. Rundt 10 km til Moss Sentrum.

| Adkomst

Avkjøring fra E6 ved Halmstad/Rygge Flyplass. Følg Flyplassveien ca. 300 m til YX bensinstasjon. Ta til venstre til Ryggeveien/Rv 118 og følg denne ca. 700 m. Til høyre inn Stasjonsveien, hold til høyre i rundkjøring etter ca. 200 m. Eiendommen ligger på høyre side noen få meter etter rundkjøringen.

| Parkering

Rikelig med oppstillingsplasser på eiendommen.

| Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område som i kommuneplanen er avsatt til: forretninger, jfr. eiendomsinformasjon fra Rygge kommune.

| Standard

Bygget er av eldre dato, men er åpenbart bygget med kvalitet, og lokalene fremstår fortsatt med god standard. Det er gjennomført moderniseringsarbeider de senere år med overflatebehandling, nye gulv i inngangsparti og i flere av utleieenhetene, samt oppgradering av tidligere kantine til kjøkken og møterom.

| Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1 504 kvm. Tomten er i sin helhet opparbeidet og bebygd. Beplantet hage som er et trivelig pause- og rekreasjonsareal på sommeren. Tomten er ganske flat, og er svakt skrånende mot sørvest.

| Ventilasjon

Ventilasjon og sanitæranlegg i bygget er av eldre dato, men er holdt godt vedlike.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800