Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

1625 m2

Bruttoareal

1625 m2

| Kort om eiendommen

- Kontorlokaler oppført i 2021 nær E6 - kun 15 minutter til Oslo sentrum.
- Reolsatt høytlager på rundt 1.300 kvm - mulighet for leie av ytterligere lagerareal i samme bygg.
- God parkeringsdekning og kort vei til offentlig kommunikasjon.

| Innhold

1. etasje (325 kvm): Showroom, kontorer, åpent kontorlandskap, kjøkken, 2 møterom, kopi/print og wc.
1. etasje (1.300 kvm): Lager.

P.t. innredet med 6 kontorer og åpent kontorlandskap. Mulighet for å etablere flere cellekontorer om ønskelig. Passer for virksomheter med rundt 15-20 arbeidsplasser fordelt på cellekontorer og faste arbeidsplasser i åpent landskap. Showroom på 125 kvm. ved inngangsparti. Kjøkken med spiseplass og 2 møterom. Tilgang til felles takterrasse som deles med øvrige leietakere. Reolsatt lager med plass til 1.600 pallereoler og mulighet for utvidelse av areal. Svært gode takhøyder, adkomst via porter/ramper og godt med utvendig areal i tilknytning til eiendommen. Tilgang til garderober og sjåfør-/pauserom.

Lokaler holder gjennomgående god standard. Fleksible kontorløsninger rundt kjerne med møterom. Det er gode dagslysforhold i lokalene med vindusflater fra 3 sider.
- Klart for innflytting fra Q2 2024.
- Moderne kontordel som kan tilpasses etter leietakers ønsker.
- Arealeffektivt lager med god takhøyde.

Fremleie av lokaler med ønsket varighet på 5 år. Leie utover denne perioden må avklares. Lokaler leies ut samlet til solid aktør. Leienivå er avhengig av oppstart, varighet og tilpasninger. Ta kontakt med megler for tilbud. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). Det forutsettes at leietaker driver mva.-pliktig virksomhet.

| Beliggenhet

Kombinasjonseiendom i Regnbuen næringspark ved Langhus - kun 15 minutter med bil fra Oslo sentrum. Området ligger sentralt i forhold til E6 og er spesielt godt egnet for selskaper innenfor lager/logistikk, import og service som ønsker god kommunikasjon. Veletablert næringspark med en rekke anerkjente selskaper, herunder bl.a. Brødrene Dahl, Nexans Norway, COOP, TECE m.fl.

| Adkomst

Avkjøring fra E6 ved Assurtjernkrysset mot Langhus. Følg Assurdiagonalen til Regnbuen næringspark.

| Parkering

Fremleier disponerer 45 p-plasser, hvor 15 er til elbil. Antall plasser og plassering etter avtale.

| Regulering

Eiendommen ligger i regulert område avsatt til kontor-/ industri-/ lagerbygg med tilhørende funksjoner.

| Oppvarming

Det er satt opp solcellepaneler på taket av hele bygget som skal resultere i lave strømkostnader.

| Ventilasjon

Topp moderne bygg fra 2021. Ventilasjonsanlegg med kjøling.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111