Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

916 m2

Bruttoareal

916 m2

| Kort om eiendommen

Lager/produksjon- og kontorarealer med direkte forbindelse internt.

| Bebyggelse

Bygningen har et fotavtrykk på ca 15 000 kvm og er oppført med plasstøpte betongkonstruksjoner. Eiendommen er kjent som tidligere produksjonslokaler for ABB og er godt kjent for lokalbefolkningen. Fabrikklokalene er transformert over en lengre tidsperiode og huser i dag en rekke leietakere med blandet formål som utsalg/forretning, kontorer, produksjon/lager, og aktivitetsanlegg.

| Innhold

Lager og kontorarealer ledig for utleie. Lager- og kontorarealene er plassert med direkte, intern forbindelse.

Lager-/produksjonshall:
Ca. 800 kvm. Lagerhallen har kjøreport med innkjøring fra Vestengveien.
Inkludert i lagerarealet er det medregnet et produksjonskontor og et lite plukk lager.
Innvedig takhøyde ca. 12-20 meter.

Kontorarealer:
Kontordelen er plassert i bakkant av lagerhallen med direkte adkomst fra hallen og utsyn fra kontorene til hallen.
Kontorblokka er fordelt over 4 etasjer med ca. 100 kvm. i hver etasje.
Arealene kan deles etter leietakers behov.

| Beliggenhet

Eiendommen har strategisk god beliggenhet rett utenfor Sarpsborg sentrum, og med enkel adkomst til E6. Området består av blandet næringsvirksomhet og grenser til Tunejordet handelsområde med stor etablering av bilforhandlere, kjøpesentre, kontorvirksomheter, byggevare etc.

| Adkomst

E6 fra Oslo, ta av E6 ved avkjøring nr. 6, Alvimkrysset. Ta deretter til høyre i 1. rundkjøring og venstre i 2. rundkjøring. Følg veien ca. 200m og ta til venstre inn på Tunebakken og deretter 1. vei til høyre inn på Dr. Johnsens gate som går videre inn i Vestengveien. Eiendommen ligger på høyre side.

| Parkering

God parkeringsdekning på eiendommens tomt.

| Regulering

Eiendommen er regulert til: Forretning/kontor/industri.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453