Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

112 m2

Bruttoareal

485 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 112 kvm Kontor
1. etg: 123 kvm Kontor
1. etg: 250 kvm Lager

| Kort om eiendommen

Nybygde, moderne lager- og kontorarealer klare for innflytting.

| Bebyggelse

Nybygg, ferdigstilt 2021.
Kombinasjonsbygg over to plan med hovedvekt på kontorarealer. Bygningen er oppført med moderne arkitektur og fleksible arealer med gode tekniske løsninger.

| Innhold

Kombinasjonseiendom over to plan med hovedvekt på kontorer. Tilkomst til lagerarealer vil etableres på baksiden av bygningskroppen, skjermet fra publikum.

Bygningen utgjør totalt ca. 2700 kvm.

Ledige arealer:
Areal 1: Ca. 250 kvm oppvarmet og ventilert lager/produksjon med kjøreport og god takhøyde.
Areal 2: Ca. 112 kvm Kontor + lager. Kontor: 4 stk. cellekontorer, spiserom, sosial sone. Lager ca. 20 kvm.
Areal 3: Ca. 123 kvm. Kontorer i 1.etg. Kan tilpasses leietakers behov.

Fellesarealer tilkommer.

Fellesareal inneholder treningsrom til bruk for eiendommens leietakere.

Øvrige leietakere i bygget:
- Norbygg AS
- Bygghjemme Norge AS
- Rørleggernes Opplæringskontor
- Byggimpuls AS
- Rørcompaniet AS og Klima Øst AS

| Beliggenhet

Eiendommen ligger på veletablert næringsområde på Bjørnstad, ved innfarten til Sarpsborg fra nord. Meget kort avstand fra E6. Mellom avkjøringene ved sykehuset på Kalnes og krysset ved Quality-hotellet/Inspiria.
Veletablert næringsområde med fortløpende utvikling.

| Adkomst

Fra motorveikryss 7 ved Quality hotell, kjør 130 m vestover på Fv 114 til rundkjøring > ta til høyre 1. avkjøring inn på Bjørnstadveien/Rv 118 som går parallelt med E6 nordover og ved 300 m ny rundkjøring > ta til høyre 1. avkjøring til Kalnesveien/Rv 118. Ved 1,5 km, T- kryss > ta til venstre inn Bjørnstadmyra. Eiendommen ligger på venstre hånd.

| Parkering

Eiendommen har parkering for kunder og ansatte på egen tomt.

| Regulering

Reguleringsplan: Del av nordre Bjørnstad vedtatt 28.10.2010.
Reguleringsformål kontor/industri.

| Beskrivelse av tomt

Selveiet tomt på ca 12.800 kvm.
Deler av tomten er avsatt til grøntarealer som vil omkranse eiendommen, og ca. 4000 kvm. er avsatt til bebyggelse. Asfalterte parkeringsarealer på egen tomt.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjons med varmegjenvinning og kjøling.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453