Lokale til Leie:

Lager med kjøreport og 7 meter takhøyde – sentralt i Askim – Kort vei til E18 – praktisk utforming

Bakkegata 3
1807 Askim

Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

685 m2

Bruttoareal

685 m2

| Innhold

Leieobjektet inkluderer en lagerhall på ca. 670 kvm som holder en 7 m takhøyde. Lagerhallen inneholder automatisert kjøreport, sluk og pauserom med enkel kjøkkeninnredning.

Lageret er ledig fra juni 2024 .

To garasjer i andre siden av bygget er leid ut til vaktmesterservice som også holder øvrig vedlikehold av bygget.

| Beliggenhet

Eiendommen er sentralt beliggende i nærhet til Askim sentrum med alle fasiliteter. Avkjøring til E18 kun 5 minutter unna i bil. Herfra kan man nå hele området fra Oslo og sydover innen en time.

Andre avstander i bil:

50 minutter: OSLO
30 minutter: SKI
35 minutter: VESTBY
40 minutter: MOSS
45 minutter: SARPSBORG
55 minutter. FREDRIKSTAD
60 minutter: HALDEN

| Parkering

Svært god parkeringsdekning på asfalterte uteområder.

| Regulering

Reguleringsplan:
Godkjent 19.12.2013. Formål: Lagerhall.

Kfr megler for kopi av reguleringsplan og bestemmelser.

| Beskrivelse av tomt

Opparbeidet med gressplen og asfalterte uteområder som også kan benyttes til utvendig lagring.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

| Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: (+47) 97985060

Telefon: 979 85 060

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Mobil: (+47) 92029641

Telefon: 920 29 641