Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

65 m2

Bruttoareal

3943 m2

Arealspesifikasjon

500 kvm - Utelagring
1. etg: 65 kvm - Kaldtlager
1. etg: 260 kvm - Alternativ 2 (se vedlagt planskisse)
1. etg: 267 kvm - Alternativ 1 (se vedlagt planskisse)
1. etg: 338 kvm - Alternativ 7 (se vedlagt planskisse)
1. etg: 512 kvm - Alternativ 3 (se vedlagt planskisse)
1. etg: 601 kvm - Alternativ 5 (se vedlagt planskisse)
1. etg: 653 kvm - Alternativ 4 (se vedlagt planskisse)
1. etg: 747 kvm - Alternativ 6 (se vedlagt planskisse)

| Kort om eiendommen

- Godt tilrettelagt lager- og logistikklokaler
- Kjøreporter og ramper
- Fleksible løsninger på arealer og inndelinger
- Åpne og gode kontor-/ showroom arealer
- Sentral beliggenhet med god adkomst og nærhet til E6
- Mulighet for utelagering og tilknyttet kaldtlager på totalt ca. 400 kvm.

| Eiendommens potensiale

Eiendommen har et betydelig tomteareal som gir mulighet for utelagringsarealer.
Det er i tillegg meget gunstig manøvreringsplass til større kjøretøy på eiendommen.

| Innhold

Muligheter for avdelinger og sammenslåing av både lager- og kontorarealer.
Ledige kontorarealer med mulighet for leie av mindre arealer/ kontorceller i kontorfellesskap.

Alternativer til størrelser på lagerarealer hvor eksklusivt areal utgjør:
Alt. 1 - ca. 267 kvm med egen kjøreport fra bakkeplan (ca. 2,7 meter takhøyde)
Alt. 2 - ca. 260 kvm med egen kjøreport fra rampe (ca. 2,7 meter takhøyde)
Alt. 3 - ca. 512 kvm med egen kjøreport fra rampe (ca. 2,7 meter takhøyde)
Alt. 4 - ca. 653 kvm med egen kjøreport fra bakkeplan (ca. 2,7 meter takhøyde)
Alt. 5 - ca. 600 kvm med egen kjøreport og innkjøring fra bakkeplan og rampe (ca. 2,7 meter takhøyde)
Alt. 6 - ca. 747 kvm med egen kjøreport fra bakkeplan (ca. 5 meter takhøyde)
Alt. 7 - ca. 338 kvm med egen kjøreport. Mulighet for utvidelser med henholdsvis ca. 747 kvm og 252 kvm (totalt ca. 1 335 kvm og ca. 5 meter takhøyde).

Flere av disse alternativene kan relativt enkelt kombineres (se plantegning vedlagt med alternativer). Kontakt Vidar Korneliussen tlf.: 915 25 801 for info.
Mulighet for egne kontorarealer eller i felleskap med andre aktører på eiendommen.
Takhøyder varierer fra 2,7 m - ca. 5 m.

Eiendommen har felles kantine med godt utvalg på både varm- og kald mat til hyggelige priser.

| Beliggenhet

Solgaard Næringspark ligger i et veletablert næringsområde ved avkjøringen til Mosseporten. Området ligger i krysset mellom E6 og innfartsveien til Moss.
Topp beliggenhet for lager- og logistikkbedrifter som ønsker en strategisk beliggenhet med nærhet til større knutepunkter og god kommunikasjon til E6, Riksgrensen (Svinesund og Ørje), Moss Havn med fergeforbindelse Moss - Horten, Fredrikstad med egen containerhavn, Vestby, Oslo osv.

Solgaard Skog er et av de mest sentrale stedene på Østlandet for varelevering og logistikk, med flere større etableringer i nærområdet. Europris har akkurat bygget et av Norges største logistikkanlegg bare noen hundre meter fra eiendommen.

| Parkering

Det er godt med parkering på asfaltert biloppstillingsplass.

| Diverse

Leietaker er selv ansvarlig for at lokalene benyttes i h.t. gjeldende offentlige bestemmelser.

| Standard

Eiendommen holder en normal og gjennomgående grei standard.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: (+47) 97985060

Telefon: 979 85 060

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Mobil: (+47) 92029641

Telefon: 920 29 641