Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

580 m2

Bruttoareal

580 m2

Kort om eiendommen

Fantastisk eldre sentrumsgård med kontorlokaler på en flate. Arealene er i dag leid av Halden Tingrett og ledigstilles når tingretten flytter i nye lokaler. Lokalene kan leies "as is" eller tilpasses/deles .

Bebyggelse

Apotekergården i empirestil ble bygd opp igjen etter bybrannen i 1826, tydelig inspirert av bebyggelsen på festningen.
Frem til 1839 var det apotek i gården, etter dette har det vært bank i bygningen frem til Norges bank la ned sin virksomhet i 1989 og lokalene ble da overtatt av Halden Sorenskriverkontor.

Eiendommens potensiale

Eiendommen passer til dagens bruk som kontorer for en eller to virksomheter, men kan også tenkes å bruks endres til restaurantlokaler.

Beliggenhet

Halden sentrum - sydsiden.
Nabo med Halden politistasjon.
Gangavstand til byens forretninger og servicefunksjoner.

Adkomst

Halden sentrum: fv 220 over bybrua (Olav Vs gate), sving til høyre inn i Borgergata, eiendommen ligger på venstre side.

Innhold

580 kvm kontor

Parkering

Flere offentlige parkeringsplasser i nærheten, både på Torget og ved jernbanen i tillegg til gateparkering.

Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon.

Standard

Eiendommen holder en normalt god utleiestandard, men kan oppgraderes og tilpasses etter avtale.

Beskrivelse av tomt

Opparbeidet. Flott bakgård.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Elektrisk.

Offentlig kommunikasjon

200 meter til jernbanestasjon og bussholdeplass på hjørnet Borgergata/Olav Vs gate.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Telefon: (+47) 95256130