Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

350 m2

Bruttoareal

350 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

| Kort om eiendommen

Chrystiegaarden er et av de eldste byggene i Moss hvor eldste delen av eiendomsmassen ble oppført ca. 1740. Eiendommen ble fredet i 1923 og er meget godt bevart og fremstår teknisk moderne hvor samtidig byggets sjarm er ivaretatt.

| Innhold

Lokalene til leie er kontorfløyen i bygget som går over 3 etasjer og med et samlet areal på ca. 350 kvm. Bygget inneholder 3 toaletter samt dusj og garderobe. Mulighet for møblering og tilpasning av areal etter leietakers ønske.

| Beliggenhet

God og sentral beliggenhet rett sør for hjertet av Moss sentrum. Bra eksponering langs Storgata og et område primært bestående av bolig- og næringsarealer.

| Parkering

Noe parkering på egen tomt.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming

| Ventilasjon

Det er balansert ventilasjon i byggets 1 og 2 etasje.

| Offentlig kommunikasjon

God tilgang til offentlig kommunikasjon med gangavstand til både Moss jerbanestasjon (500 meter) og fergeleie mellom Moss - Horten (750 meter) samt Moss bussterminal i sentrum (250 meter).

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Mobil: (+47) 92029641

Telefon: 920 29 641

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: (+47) 97985060

Telefon: 979 85 060