Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

205 m2

Bruttoareal

205 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Arealspesifikasjon

1. etg: 156 kvm Kontorer (nord)
1. etg: 205 kvm Kontorer (syd)

| Kort om eiendommen

Kontorlokaler beliggende i 1. etasje med fasade mot Dikeveien.

| Innhold

205 kvm BTA, bestående av 10 cellekontorer, 2 møterom og kjøkken.

Lokalet har utvendig solavskjerming.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger i et meget veletablert handels- og næringsområde ved Østfoldhallene, midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

| Adkomst

Fra Fredrikstad: følg Fv 109 / Rolvsøyveien nordover, retning mot Sarpsborg ta av til høyre i rundkjøring nord for Østfoldhallen ta deretter til venstre i neste rundkjøring. Eiendommen ligger på venstre side etter ca 350m.

| Parkering

Parkering for kunder og ansatte på asfaltert plass.

| Regulering

Isdammen Nord, plan nr 334. Godkjent 18.12.1991 (med endring av 27.04.1995). Området er merket B/S2 . Formål: bolig, forretning .

| Standard

Balansert ventilasjon.

Lokalene kan tilpasses nye leietakere.

| Beskrivelse av tomt

Flat jordtomt som er opparbeidet med asfalterte parkeringsplasser og grøntareal.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: (+47) 90182425

Telefon: 901 82 425