Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

50 m2

Bruttoareal

1028 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Bredbåndstilknytning

Heis

Kantine

Arealspesifikasjon

1. etg: 50 kvm Kontor i kontorfelleskap
1. etg: 253 kvm Kontor kontorfelleskap
3. etg: 725 kvm Kontor

| Kort om eiendommen

Ledige kontorlokaler i Halden kunnskapspark, bygget drives som et innovasjonssenter og kunnskapspark med leietaker innenfor datasimulering og dataprogrammering.
Bygget er oppført i 2013, over 5 etasjer med et totalt areal på 3.545 kvm.
Bygget har felles kantine i 2. etasje.

| Innhold

Areal A, 1. etasje 493 kvm (inkl. andel fellesareal) og inneholder: Kontorfellesskap, bestående av enkeltkontorer, møterom, sosiale soner og wc.
Areal B, 3. etasje 394 kvm (inkl. andel fellesareal) og inneholder: Åpent areal, cellekontorer, møterom, tekjøkken, sosiale soner og wc.
Areal C, 3. etasje 757 kvm ((inkl. andel fellesareal) og inneholder: Åpent areal, cellekontorer, møterom, tekjøkken, sosiale soner og wc.

| Beliggenhet

Beliggende på Remmen i Halden, vis-à-vis Høgskolen i Østfold.

| Adkomst

Avkjøring nr 2 fra E6 - Svinesundparken, følg Fv 204 Svinesundveien mot Halden. Ta til venstre inn i B R A veien ved Remmen. Eiendommen ligger på venstre side vis-à-vis Høgskolen i Østfold.

| Parkering

Parkeringsplasser på asfaltert areal.
Lademulighet for el. bil.

| Beskrivelse av tomt

Flat opparbeidet tomt med asfaltert parkeringsareal.

| Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning.

| Offentlig kommunikasjon

Kort avstand til bussholdeplass i B R A veien.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130