Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

50 m2

Bruttoareal

1028 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Bredbåndstilknytning

Heis

Kantine

Arealspesifikasjon

1. etg: 50 kvm Kontor i kontorfelleskap
1. etg: 253 kvm Kontor kontorfelleskap
3. etg: 725 kvm Kontor

Kort om eiendommen

Ledige kontorlokaler i Halden kunnskapspark, bygget drives som et innovasjonssenter og kunnskapspark med leietaker innenfor datasimulering og dataprogrammering.
Bygget er oppført i 2013, over 5 etasjer med et totalt areal på 3.545 kvm.
Bygget har felles kantine i 2. etasje.

Beliggenhet

Beliggende på Remmen i Halden, vis-à-vis Høgskolen i Østfold.

Adkomst

Avkjøring nr 2 fra E6 - Svinesundparken, følg Fv 204 Svinesundveien mot Halden. Ta til venstre inn i B R A veien ved Remmen. Eiendommen ligger på venstre side vis-à-vis Høgskolen i Østfold.

Innhold

Areal A, 1. etasje 493 kvm (inkl. andel fellesareal) og inneholder: Kontorfellesskap, bestående av enkeltkontorer, møterom, sosiale soner og wc.
Areal B, 3. etasje 394 kvm (inkl. andel fellesareal) og inneholder: Åpent areal, cellekontorer, møterom, tekjøkken, sosiale soner og wc.
Areal C, 3. etasje 757 kvm ((inkl. andel fellesareal) og inneholder: Åpent areal, cellekontorer, møterom, tekjøkken, sosiale soner og wc.

Parkering

Parkeringsplasser på asfaltert areal.
Lademulighet for el. bil.

Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning.

Beskrivelse av tomt

Flat opparbeidet tomt med asfaltert parkeringsareal.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Offentlig kommunikasjon

Kort avstand til bussholdeplass i B R A veien.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Telefon: (+47) 95256130