Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

467 m2

Bruttoareal

467 m2

| Kort om eiendommen

Velkjent eiendom i unike omgivelser i sentrum av Gamlebyen.
Tidligere utsalgssted for Vinmonopolet, men nå bruksendret og ombygd til kontorer.
Romslige enkeltkontorer, åpent kontorlandskap og møterom.

| Innhold

Eiendommen består av 2 matrikkelnummer; Færgeportgaten 78 og Kirkegaten 30A.
Dette var opprinnelig 2 separate eiendommer, men da Vinmonopolet hadde utsalg i Fægeportgaten 78 ble det åpnet direkte adkomst til Kirkegata 30A der de hadde lager og toalett. Eiendommene selges samlet.

Færgeportgaten 78 - gnr 302, bnr 84:
Kjeller: Ca 125 BTA / Ca 115 BRA.
Kjellerrom med lav takhøyde.

1. etasje: Ca 140 BTA / Ca 130 BRA.
Fordelt på 4 kontorer, resepsjon, wc, wc med dusj, bk og trappeadkomst til kjeller og 2. etasje.

2. etasje med skråvegger: Ca 48 BTA / Ca 44 BRA.
Spiserom.
I tillegg ca 70 kvm tekniske rom og uisolert lagerareal som ligger i direkte tilknytning til spiserommet.

Utvendig bod på ca 9 kvm.
I tillegg er det en trafostasjon på ca 22 kvm som ligger bak tredør mot Færgeportgaten (se tinglyst avtale som omhandler trafostasjonen).

Kirkegata 30 - gnr 302, bnr 128:
Ca 175 BTA / Ca 145 BRA
Spiserom, møterom, kontorlandskap og 2 toalett.
Ingen adkomst til loft.

Arealene er ikke kontrollmålt av selger eller megler.
BRA-areal er i h.t. tegning fra Bjar Arkitekter AS datert 19.12.2023.

Færgeportgaten 78 brant ned i 1929, men ble omgående oppført igjen. Vinmonopolet hadde utsalgssted i eiendommen fra 1938 til 2010.
I 1979 utvider Vinmonopolet sin virksomhet med lagerareal i Kirkegata 30a - som opprinnelig var en gammel stall. Kirkegata 30a er antatt oppført 1830, men i forbindelse med Vinmonopolets overtagelse ble eiendommen "demontert" og satt opp igjen til sitt opprinnelig utseende ved gjenbruk av murstein.
Dagens eier har bruksendret bygningene fra butikk/lager til kontorareal.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Gamlebyen - nærmeste nabo med Tamburen og Værk.
Gangavstand til ferge og buss med forbindelse til Fredrikstad sentrum.
Det er flotte rekreasjonsområder på Vollene rundt Gamlebyen.

I naboeiendommene Færgeportgaten 78b/Prestegården driver Værk AS restaurant- og selskapslokaler. Værk driver også Teglhuset kulturscene i tillegg til uteservering i bakgården på sommerstid.
Fredrikstads eldste pub Tamburen har holdt til i underetasjen på Prestegården siden 1949.
Festningsbyen ved Glommas utløp er fortsatt en levende bydel med boliger, forretninger, serveringssteder og diverse kunst- og håndverksbutikker/verksteder.
Om sommeren er det et yrende liv av både fastboende og turister.

| Adkomst

Rv 110. Ved rundkjøringen på østsiden av Fredrikstad-brua følges skilting inn til Gamlebyen.
Det er også jevnlig fergeforbindelse til bysiden/vestsiden. Via fergen har du kort vei til jernbanestasjonen, Kråkerøy, Gressvik og Ålekilene.

| Parkering

Ingen parkeringsplass på egen tomt, men det er mulig å tegne avtale om soneparkering i følge Fredrikstad kommune. Se gjerne Fredrikstad kommunes hjemmeside for nærmere opplysninger.

| Beskrivelse av tomt

Eiet tomt.
Færgeportgaten 78: Ca 289,8 kvm. Liten opparbeidet gårdsplass med brostein.
Kirkegata 30a: Ca 174 kvm. Hele tomten er bebygd. Se tinglyst avtale om rett til adkomst og vedlikehold.
Arealene er hentet fra matrikkelen. Fredrikstad kommune tar forbehold om riktigheten.

| Lovanvendelse

Kontakt megler for oversendelse av prospekt med salgsbetingelser.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Ann Kristin Berg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: akb@metra.no

Mobil: (+47) 91320622

Telefon: (+47) 69301800