Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

320 m2

Bruttoareal

320 m2

| Kort om eiendommen

Kontorarealer med sentral beliggenhet på Hafslund. Eksponering mot Hafslunds gate.
Arealene kan deles etter behov og det kan tilbys utleie av enkeltkontorer.

| Bebyggelse

Bygningsmassen er opprinnelig oppført i 1968 og tilbygget i 2004. Bygningen er oppført over to plan med butikk- og kontorarealer i 1. etg. og kontorarealer i 2. etg. Innvendig overfalter er tilpasset/oppgradert over tid og fremstår med normalt god standard.

| Innhold

Ledige arealer:

1.etg.: Noe ledig lagerareal.
2.etg.: 11 stk. cellekontorer. Ledig areal utgjør ca. 320 kvm. inkludert fellesarealer.

Arealene kan deles og tilpasses leietakers behov.
Mulig å leie enkeltkontorer.

Det er felles kjøkkenkrok med spiserom i 2.etg. til felles bruk for leietakerne.

| Beliggenhet

Eiendommen har sentral beliggenhet i et mindre næringsområde på Hafslund. Eksponering mot Hafslunds gate som er hovedinnfarten til Sarpsborg sentrum fra øst. Avstand til E6 er ca. 4 km. og Sarpsborg sentrum ca. 2 km.

| Adkomst

Fra Sarpsborg sentrum, følg rv 111 mot Rakkestad. Eiendommen ligger på venstre side ved Esso bensinstasjon på Hafslund.

| Parkering

Parkering kan tilbys.

| Regulering

Eiendommen er regulert under: Kommuneplanens arealdel 2015-2026.
Formål: Bebyggelse og anlegg.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453