Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

150 m2

Bruttoareal

524 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Bredbåndstilknytning

Heis

Kantine

| Kort om eiendommen

Nytt kontorbygg over 4 etasjer med en leietaker og kantine. Breeam godkjenning under arbeid, samt solcelle for god bærekraft.

| Bebyggelse

Nytt 4.etasjers kontorbygg (2022) med en leietaker. Eiendommen er oppført på peler med etasjeskillere i betong og vegger med teglsteinforblending/korrugerte stålplater. Moderne og flott bygg som passer inn i områdets omgivelser og historie.

| Innhold

1. etasje: Inngang, kontor, spesialtilpassede arealer, lager og sosiale soner.
2. etasje: Kontorer, diverse spesialtilpassede arealer og sosiale soner.
3. etasje : Kontorer og sosiale soner.
4. etasje: Kantine, teknisk rom og uteterrasse

| Beliggenhet

Kontoreiendommen ligger svært sentrumsnært ved Seutelven. Kort vei til sentrum. Fin beliggenhet i forhold til omkringliggende "østfoldbyer" og E-6. Meget god eksponering ved hoved innfart Fredrikstad

| Adkomst

Følg RV-110 fra Råde og eiendommen ligger på høyre side ved "Seutbroen/elven".

| Parkering

35 P Plasser på eiendommen + 60 Parkeringsplasser ca. 300 meter fra eiendommen.

| Standard

Eiendommer holder en svært god og moderne standard og arealene vi tilbyr kan skreddersys for leietakers virksomhet.

| Beskrivelse av tomt

Opparbeidet tomt med asfalterte internveier og parkering.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming/Fjernvarme sentral.

| Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke pt. Energimerking/Breeam under arbeid, og preanalyser viser et bygg med meget høy score.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Offentlig kommunikasjon

God offentlig kommunikasjon med buss stopp i umiddelbar nærhet inkludert flybuss.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130