Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

83 m2

Bruttoareal

377 m2

Arealspesifikasjon

83 kvm Kontor
294 kvm Lager og kontor

| Kort om eiendommen

Eiendommen ligger meget idyllisk til og har i dag 6 ulike leieforhold innfor kontor/lager og produksjon/utvikling. Det blir ledig et kombinasjonslokalet på 294 kvm BTA fra 01.05.24. Meget god beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon og avstand til E6 og E18.

Lokalene har moderne friskluftanlegg, og kontorlokalene har i tillegg kjøling. Det er solskjerming med motorstyrte persienner som et ENØK-tiltak, og det er felles alarmanlegg mot innbrudd og røykutvikling på eiendommen.

Vi har i tillegg et nyoppusset kontorlokalet på 83 kvm BTA med egen takterrasse i den eldste delen av eiendommen. Lokalet består av et kjøkken/spiserom/møterom og 2 kontorer hvor det med utgang mot terrassen er størst. Det er WC med dusj.

| Bebyggelse

Lyse fine kontorlokaler i 2. etasje på 147 m2 BTA.:
Består av 3 kontorer med plass til 4 - 6 arbeidsplasser, to stillerom og et møterom. I tillegg er det et lyst og trivelig kjøkken/spiserom.

Lager/kontorlokaler i 1. etasje er på 147 m2 BTA.:
Søylefritt lager med takhøyde på ca. 2,90 m.
Det er WC med dusj, og automatisk kjøreport, og personheis til 2. etasje.
Lageret er i dag delt opp med lager og kontorlandskap. Det er skilt av med en lettvegg med glass som kan tas ned om det er behov for større lagerplass.

| Beliggenhet

Meget sentralt på Langhus, bare fem minutter til Vevelstad stasjon og rundt fire minutter til E6/E18.

| Adkomst

Fra E6 tar du FV 156 til RV 152 mot Langhus. Ved Coop Extra tar du inn gamle Vevelstadvei. Parkveien ligger som første avkjøring til høyre. Eiendommen ligger innerst i Parkveien. Kommer du fra Vevelstadveien tar du inn gamle Vevelsetad vei og kjører under jernbanen og tar andre avkjøring til venstre.

| Parkering

Det er meget god parkeringsdekning på eiendommen.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er asfaltert og er beregnet for varelevering med lastebil. Utover det er det god parkeringsdekning for kunder og ansatte.

| Offentlig kommunikasjon

Med tog kan du reise til Oslo S innenfor ca. 20 minutter og til Moss innenfor ca. 40 minutter.
Tog L2 fra Vevelstad stasjon til Ski Stasjon tar ca. 5 minutter.
Tog fra Ski stasjon til Oslo med Follo-banen tar det kun ca. 11 minutter.
Tog R21 fra Ski til Moss tar ca. 30 minutter, og toget stopper i Ås, Vestby, Son og Kambo.
Tog L2 stopper på alle stasjoner mellom Vevelstad og Oslo S og tar ca. 30 minutter.
Det er også bussforbindelse bl.a. til Drøbak fra Gamle Vevelstadvei ved Coop Extra.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125