Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

36 m2

Bruttoareal

1003 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Bredbåndstilknytning

Heis

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 36 kvm Lager s/v
1. etg: 198 kvm Lager n/ø
1. etg: 215 kvm Lager/kontor m/uteplass
2. etg: 230 kvm Kontor n/ø
2. etg: 324 kvm Kontor s/v

| Kort om eiendommen

Bygg oppført i 2011. Meget iøynefallende plassert eiendom på attraktivt næringsområde med umiddelbar nærhet til E6. Leietakerne er sikret god profilering.

| Bebyggelse

Bærekonstruksjonen i stål. Betongdekke mellom etasjene og kjørerampe med varmekabler opp til øverste etasje. Godt isolerte sandwich-elementer på vegger og tak. Dører, vinduer og porter i aluminium.

| Innhold

Lite lager med kjøreport og mesanin i 1. etg. mot sydvest.
Kombinertlokale i 1. etg. med kjøreport, lager med mesanin, kontorplass til 2-3 og møte/spiserom og toalett.
Lager i 1. etg.: 198 kvm med stor kjøreport og mesanin. Takhøyde 5 m.
Kontorarealer i byggets 2. etg. med tilgang via trappeoppgang eller heis. Det er også tilgang til lokalene i 2. etg. via den isfrie kjørerampen.
Kontorlokale n/ø: 230 kvm
Kontorlokale s/v: 324 kvm.

| Beliggenhet

Bygget har en meget god beliggenhet for alle som er avhengig av god kommunikasjon. E6 stryker like forbi og har av-/påkjøring til Årvoll. Til Moss sentrum og havn med ferge til Horten er det kun ca. 3 km.

| Adkomst

Avkjøring 13 på E6. Kjør Fv118 ca 250 m mot sørvest, sving til høyre og inn på Årvollskogen. Følg veien ca 400 m. Årvollskogen 30 ligger da på venstre side, ut mot krysset.

| Parkering

Den store tomten på nærmere 6 da, og byggets gunstige plassering på tomten gir både rikelig med parkeringsplasser, men også gode muligheter for lasting og lossing.

| Regulering

Området er regulert til forretning, kontor og industri.

| Standard

Bygget har heis. Kjørerampe til 2. etg. har vannbårent isfjerningsanlegg.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er helt flat og i sin helhet asfaltert og opparbeidet.

| Oppvarming

Oppvarming via luft til vann varmepumper som gir lave energikostnader. Hovedsakelig radiatorer som varmekilder.

| Ventilasjon

Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Hanne Norgård

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: hanne@metra.no

Mobil: (+47) 97688113

Telefon: 976 88 113

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800