Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

580 m2

Bruttoareal

580 m2

| Kort om eiendommen

- Attraktivt næringsbygg med enkel adkomst til E18.
- God standard og mange bruksmuligheter.
- Gode adkomstforhold for store kjøretøy og rikelig med parkering.

| Bebyggelse

Støpt, isolert plate på mark fundamentert på utsprengte fjellmasser. Overbygget består av stålsøyler m/stål gitterdragere. Åser i stål og bærende metallplater innvendig. Korrugerte metallplater innvendig i himling + isolasjon + metallplater i utvendig kledning. Vedlikeholdsfrie vinduer i aluminium.

| Innhold

1. etasje (580 kvm): Produksjonshall/lager, wc og kontor, samt mesanin med tilgang fra trapp.

Næringsbygg oppført i 2006 opprinnelig tenkt for 3 bedrifter. Produksjonshalll C med tilgang via 2 kjøreporter og personalinngang. Verkstedskontor og wc, samt trapp opp til mesanin (80 kvm). Gesimshøyde er rundt 4,2 meter og max. høyde innvendig er rundt 6,4 meter. Bygget fremstår med normal bruksslitasje og holder gjennomgående god standard. Egner seg for håndverksbedrifter, mindre produksjonsbedrifter, netthandel eller lager. Mesanin kan fjernes om ønskelig. Teknisk rom er plassert i kontordel (B) og mellom de ulike "seksjonene" er det isolerte gipsplatevegger.

Lokalet står ledig med mulighet for rask tiltredelse. Leies ut samlet til solid aktør med ønske om langvarig leieforhold. Leienivå avhenger av oppstart, varighet og tilpasninger. "Som det står" kr 1.200,-/kvm/år ekskl. mva. Det forutsettes at leietaker driver mva-pliktig virksomhet. Leietaker tegner eget strøm-abonnement. I tillegg beregnes felleskostnader akonto for snøbrøyting, kommunale avgifter, serviceavtaler og lignende beregnet ut i fra areal. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI).

| Beliggenhet

Attraktivt næringsbygg med mange bruksmuligheter ved Tomter i Hobøl kommune. Nyere næringsbygg inntil Riksvei 120 mellom Elvestad og Tomter. Sentralt plassert nær firefelts E18 og med kort vei til Askim og Ski. Kun 3 minutter til Tomter sentrum med servicetilbud.

| Adkomst

Avkjøring fra E18 til Hobølveien (120) ved Elvestadkrysset. Eiendommen ligger på venstre hånd etter rundt 1 kilometer.

| Regulering

Eiendommen ligger i LNFR-område hvor eiendommen er avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

| Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 7.800 kvm. Eiendommen er inngjerdet med port ved adkomst. Automatisk åpning og lukking av port med gsm-styring fra mobilen utover vanlig arbeidstid. Rundt bygget er tomten opparbeidet med asfalterte adkomstveier og store oppstillingsplasser for ansatte og besøkende. Mot vest er det bratt hellende terreng mot fjellet. Området er sikret mot ras.

| Oppvarming

Det er montert flere luft til luft varmepumper. I tillegg er det Dantherm oljefyring som kun benyttes ved kuldeperioder.

| Ventilasjon

Ventilasjon med rør i taket med uttak.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111