Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

2296 m2

Bruttoareal

2296 m2

| Kort om eiendommen

Arealer:
Kjeller: 860 BTA (Trappegang/bitrapp, heis, teknisk rom, bomberom og lagerrom)
1. etg.: 860 BTA (Trappegang/bitrapp, heis, teknisk rom, verksted/butikk og lagerrom)
2. etg.: 576 BTA (Trappegang/bitrapp, heis, teknisk rom, lagerrom, kjøkken/spiserom og kontor) - Mesanin etasje.

| Bebyggelse

Eiendommen er bygget som et kombinasjonsbygg, oppført i 1983, og består av lager/verkstedsarealer med tilhørende kontor, samt treningssenter i 3. etasje. Bygget er fordelt over tre plan. Det er lager-/verkstedsarealene til Vianor som leies ut.

Bygget holder gjennomgående god standard. Innvendige vegger er i all hovedsak lettvegger.
Eiendommen har primærkontruksjon i betong, med yttervegger bestående av betongelemter og isolert sandwich-elementer i betong. Fasader med frilagte betongplater og stedvis korrugerte stålplater. Taket er flatt og beskyttet med Sarnafiltekking og singel. Det legges fortiden helt nytt tak på eiendommen. Vinduene har 3-lags isolert glass fra byggeåret. Til eiendommen hører asfalterte parkerings- og adkomstarealer.

| Innhold

- Toaletter og garderobe
- Pauserom med kjøkken og tilhørende utstyr
- Kontorer
- Vaskerom med veggmontert utslagsvask og veggmontert blandebatteri
- Person- og vareheis
- Rulleporter i stål til bilverksted

| Beliggenhet

Eiendommen tilhører et veletablert næringsområde med lager-, kontor og kombinasjonseiendommer på Hasle, i bydel Grünerløkka i Oslo. Nøyaktig beliggende langs Ring 3, i området som omtales som Hasle Nord. Eiendommen har strategisk god beliggenhet, med profilering fra både ring 3 og Dronning Margrets vei.

Det er kort avstand til offentlig kommunikasjon, med nærliggende bussholdeplasser på Økern og Haslevangen, samt T-banestasjoner på Hasle og Økern. Eiendommen ligger lett tilgjengelig med bil fra både Ring 2 og 3, samt Ulvensplitten.

Eiendommen er beliggende med kort avstand til Hasle Torg, et nabolagssenter med ulike handels- og servicetjenester. I tillegg med nærhet til Økernbygget og Økern sentrum, som for øyeblikket er under ombygging og skal legge rammene for det som skal bli fremtidens "hovedstad" øst i Oslo.

| Parkering

Tomten består av asfalterte adkomst- og parkeringsareal. Det er 11 parkeringsplasser på tomten.

| Diverse

Eiendommen er ledig fra januar 2025.
Eiendommen ligger også ute for salg.

| Standard

De ledige arealene er i hovedsakelig utformet som verksted- og lagerarealer med en takhøyde rundt 3 meter, dog stedvis 5,3 meter. Resterende deler består i hovedsak av kontorarealer av eldre standard.

| Beskrivelse av tomt

Tomteareal: 3189 kvm.
Eierform: Festet tomt.
Festeavtalen følger i 60 år, av avtale fra 01.06.1983 til 01.06.2043.

Tomten består av asfalterte adkomst- og parkeringsareal.
Det er god plass for lagring, lasting og lossing på tomten.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Mobil: (+47) 92029641

Telefon: 920 29 641

Signe Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: signe.hesselberg@metra.no

Mobil: (+47) 41225685