Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

407 m2

Bruttoareal

407 m2

Fasiliteter


Aircondition

Bredbåndstilknytning

Kantine

| Kort om eiendommen

Kontorlokaler i sentrum med gangavstand til " alt" i Halden. Lokalene kan leies "as is", eller skreddersys for den enkelte leietaker.

| Bebyggelse

Godt vedlikeholdt forretningsbygg med fasade i pusset mur og fasadeplater. Betong i etasje skillere og flatt tak. Bygget er oppgradert og holder en moderne standard.

| Innhold

Kontorlokaler i 1. etasje (407 kvm) som kan deles. Det er bemannet kantine i 2 etasje. Eiendommen passer perfekt til legekontor, advokatkontor og andre virksomheter med behov for moderne utadrettede lokaler. Det er bemannet kantine i 2 etasje.
Areal 1: BTA 222 kvm.
Areal 2: BTA 185 kvm.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Halden sentrum, på nordsiden, ett kvartal fra gågata.
I området er det blandet bebyggelse bestående av kontorbygg og forretningslokaler.
Gården er velkjent for Haldens innbyggere som "BOB- huset".

| Adkomst

Eiendommen har adkomst fra Violgaten,

| Parkering

Parkeringsplasser etter avtale.

| Standard

Gårdeier planlegger ombygging og tilpasning av lokalene for ny(e) leietakere. Farge palett og materialvalg vil kunne tilpasses leietakers behov og ønsker.

| Beskrivelse av tomt

Alle tomt er opparbeid og bebygget.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130