Lokale til Leie:

Halden – Sentrum Kontorarealer med parkerings garasje til leie. Etasjene kan deles i mindre arealer.

Olav Vs gate 4
1767 Halden

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

2470 m2

Bruttoareal

2470 m2

| Kort om eiendommen

Sentralt beliggende kontor gård på "sydsiden" i Halden. Gården leies i dag i sin helhet av Politiet, men vil være ledig for leietaker 4 kvartal 2025.
Innvendige arealer er godt egnet for oppdeling til flere leietakere.

| Bebyggelse

Teglsteins bygg over 4 etasjer med underetasje/parkerings kjeller.

| Eiendommens potensiale

Eiendommen har en spesielt fin beliggenhet på sydsiden mot Torget, og er etter vår oppfatning den mest attraktive kontor beliggenheten i Halden.

| Innhold

Kontorarealer over 3 etasjer med heis. Gården vil enkelt kunne deles opp til flere leietakere.

| Beliggenhet

På torvet i Halden sentrum - sydsiden. Gangavstand til byens forretninger og servicefunksjoner

| Adkomst

Halden sentrum: fv 220 over bybrua Olav Vs gate 4 ligger på høyre side "rett over" bybroa.

| Parkering

Parkering i kjeller for 3-4 bilder og parkering i bakgård. Ellers parkering på Torget etter kommunens parkeringsregler.

| Standard

Kontorarealene har i dag en eldre standard, men arealene kan moderniseres og tilpasses for nye leietakere.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er i all hovedsak opparbeidet og bebygd.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130