Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

5150 m2

Bruttoareal

5150 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

| Kort om eiendommen

Lager-/produksjon-/ og logistikkeiendom ledig for utleie. Arealene kan leies ut samlet eller delt på flere brukere.

| Bebyggelse

Eiendommen har totalt ca. 5.150 kvm. fordelt med hovedvekt på lager-/produksjonsarealer, og en liten del kontorer og sosiale rom (ca. 280 kvm).
God takhøyde og kjøreporter til alle arealer gir fleksibel bruksnytte i eiendommen. Nye kjøreramper er etablert i 2022.

| Innhold

Eiendommen har totalt ca. 5.150 kvm. fordelt med hovedvekt på lager-/produksjonsarealer, og en liten del kontorer og sosiale rom (ca. 280 kvm).
Bygningen er satt opp i flere seksjoner som åpner for enkel oppdeling til flere brukere. Det er adkomst mellom seksjonene som også gjør eiendommen egnet for én bruker av alle arealene.

Bygningsmassen er oppført i flere byggetrinn og følgende arealer er ledig for utleie:
- Areal 1: Ca. 1 120 kvm. industri/lager.
- Areal 2: Ca. 948 kvm. industri/lager/kontor
- Areal 3: Ca. 1 100 kvm. industri/lager.
- Areal 4: Ca. 1 240 kvm. industri/lager.

Eiendommen er hovedsakelig oppført som stålbygg tekket med isolerte stålkassetter, og tilnærmelsesvis flatt tak tekket med sanafil e.l. Den eldste bygningskroppen er oppført med betong/lettbetong og papptekket tak. Det er kjøreporter inn til alle seksjonene og det er etablert nytt varemottak i 2022(kjøreramper).

Eiendommen har egen trafo og god tilgang på EL-kraft.

| Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet på Flateby Industriområde i Tistedal, ca. 4 km. øst for Halden sentrum.
Etablert industriområde med ulik næringsvirksomhet innen industri/produksjon og lager.
Industriområdet grenser til rv21 og avstand til E6 er ca. 12 km.

| Adkomst

Følg FV 21/Tistedalsveien fra Halden sentrum - retning Aremark. Eiendommen ligger på Høyre side av
Jernbanen etter avkjøring til Tistedals sentrum. I samme Næringsområde finner du Jotne Ankers AS, og Ernex AS.

| Parkering

Parkering på egen tomt. Deler av tomten er opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer.

| Standard

Lagerarealer med god takhøyde og adkomst både med kjøreporter og kjøreramper.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er delvis opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Ventilasjon

Deler av arealene har balansert ventilasjon.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453