Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel

Areal

1300 m2

Bruttoareal

1300 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

| Kort om eiendommen

Eiendommen ligger svært godt eksponert mot Storveien som er hovedfartsårevidere mot Gressvik og Onsøy.
Meget god parkering rett utenfor inngangspartiet.

| Innhold

Hele arealet er på ca 1.300 kvm BTA.
1. etasje: Ca 1.100 kvm BTA butikklokaler med lager, kjølerom/fryserom og lasterampe.
u-etasje: Ca 200 kvm bestående av garderober/WC, kontorer og teknsiskrom/ventilasjon.

Lokalene kan ledigstilles på kort varsel.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger til Rv 117 ( Storveien gjennom Gressvik).
Lett tilgjengelig fra Rv 110 mellom Fredrikstad og Moss. Gode kommunikasjons-forhold.

| Adkomst

Rv 110/Mosseveien til Ørebekk.
Rv 117/Storveien, mot syd.

| Parkering

Stort sett hele tomten er opparbeidet til parkering for butikken, og kjørearealer.

| Standard

Fliser på gulv, tak og vegger malt i hvit utførelse.

Eiendommen er opprinnelig bygget i ca 1970, så er den ombygget, totalrehabilitert og påbygget 2009.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: (+47) 90182425

Telefon: 901 82 425