Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

2994 m2

Bruttoareal

2994 m2

| Kort om eiendommen

Butikk, lager og logistikk eiendom til leie. Eiendommen har god synlighet og er svært god egnet til formålet.

| Bebyggelse

Oppført 1982, ombygd 1986 -1995 og butikk noe senere.
Bygningsmassen fremstår som godt vedlikeholdt og velegnet for formålet.

Bygg A Forretning/kontor. Fundamentert på betongsåler på grunnen. Støpt gulv på grunn. Vegger med isolert trebindingsverk og leca blokker. Etasjeskiller med trebjelkelag. Yttertak av tretakstoler, isolert himling og utvendig profilerte aluminiumsplater. Elektrisk oppvarming.

Bygg B Lager/salg. Fundamentert på betongsåle på grunn. Støpt gulv på grunn. Asfaltgulv i kaldtlager. Vegger med laminerte søyler og rigler kledd med plater og trepanel mur ved terreng. Delvis isolert. Yttertak av laminerte dragere/stålfagverk med overliggende stålplater, isolasjon og folie.

| Innhold

Bruttoareal: 2994 m²
Forretning/kontorbygg:
1. etasje: 660 kvm Butikklokaler.
2. etasje: 110 kvm Kontorer og sosiale soner.
Lagerbygg:
1. etasje: 640 kvm Lager.
1. etasje: 934 kvm Kaldt lager.
2. etasje: 570 kvm Mesanin.
1. etasje: 80 kvm Mindre varmt lager.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger i et område med lettere industri, rett ved Fredrikstad-brua, på østsiden ned mot
Glomma.

| Adkomst

Se kartsisse.

| Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

| Standard

Eiendommen holder en typisk standard for denne typen bygg, uten store vedlikeholdsetterslep.

| Beskrivelse av tomt

Stort sett opparbeidet tomt.

| Oppvarming

Elektrisk

| Ventilasjon

Kun naturlig ventilasjon ved ventiler.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

| Hvitvaskingsloven

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130