Lokale til Leie:

Egner seg for lege- / tannlegekontor – butikk / showroom og kontor

Ryggeveien 406
1580 Rygge

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

50 m2

Bruttoareal

200 m2

Arealspesifikasjon

50 kvm butikk/kontor
50 kvm Butikk/kontor
100 kvm Butikk/Kontor

| Kort om eiendommen

Vi har flere lokaler i Ryggeveien 406 og 408 som er innredet som butikk / kontor. Flere av lokalene kan slåes sammen og brukes til formål vi kanskje ikke enda har tenkt på. Ta kontakt med oss for å avklare ditt behov.

Vi har ferdig innredede kontorer på 80 og 270 m2 med kjøkken og wc. Vi har ett ledig catering lokale.

I rekken med lokaler finner man den lokale biff restauranten Mr. Steakhouse og den lokale Sushi restauranten i den andre enden. En meget bra frisør er det også i bygget.

Ta kontakt for et godt tilbud på lokaler.

| Innhold

Vi kan tilby tilpassede lokaler til din virksomhet. lokalene har høy standard og ligger med god profilering mot Ryggeveien.

| Beliggenhet

Lokalene ligger på Halmstad, kommunesenteret i Moss kommune. Nærmere 1000 boenheter er under bygging og planlegging i Hamlstad på grunn av den oppgraderte tog linjen på Østfoldbanen. Dette gir et sterkt økende behov for service- og handelstilbud i området. Eiendommen ligger inntil, og veldig flott eksponert mot Rv118 som går parallelt med E6 gjennom Østfold. Ca. 10 km til Moss sentrum og ca. 7 km til Karlshus, sentrum i Råde. 500 meter fra intercity-tog stasjonen på Rygge.

Lokalene ligger i Ryggeveien. Bussholdeplassen Rygge Torg er hvor lokalene er lokalisert. Rema 1000 og Vitus apoteket er vis a vis.

Toget er bare noen få minutters gange fra lokalene. Rygge stasjon har fått nye reisetider i forbindelse med åpningen av den nye Follo banen. Dette gjør området mye mer interessant og utbyggerne bygger ut store boligområder i nærområdet. Dette gjør behovet for servicetilbud og butikker stort og nærmiljøet ønsker nye aktører velkommen.

Det er stor parkering på baksiden av lokalene med 25 ledige plasser.

| Parkering

Det er 20 ansatt- / kundeparkeringer på østsiden av sameiet. I tillegg har vi 7 garsjeplasser som kan leies ut til leietagerene.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125