Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel

Areal

507 m2

Bruttoareal

507 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Eksponering

| Innhold

Ledig butikkareal: 506,9 kvm på bakkeplan (eksklusivt areal).
Totalt leieareal inkl. fellesareal 529,4 kvm BTA.
Store vindusflater.
Lokalene blir i dag benyttet av Hyttetorget.
Velegnet for salg av kapitalvarer eller plasskrevende handel.
Parkering rett ved inngangen.

Tilbygget ble totalrenovert utvendig i 2019 og nå skal fasaden mot E6 få en oppfriskning. Se skisser som er utarbeidet.

| Beliggenhet

"Midt i Østfold".
Eiendommen er for de fleste østfoldinger kjent som Skeidar-bygget på Tunejordet. Eiendommen ligger mellom Sørlie Torget og Tune handelspark.
Tunejordet er et av de mest attraktive forretningsområdene i Østfold.
Eiendommen har god eksponering mot både syd- og nordgående trafikk på E6.
Kort vei til av-/påkjøring til motorveien.
Kun 20-minutters bilvei til Svinesund/Sverige/EU.

For virksomhet med kunder fra hele fylket er dette en perfekt beliggenhet - med kort vei for alle.
Herfra nås det meste av søndre del av Østfold på 20-30 minutter.
Quality hotell, badeland, Inspiria science center og Sykehuset Østfold i umiddelbar nærhet.

På eiendommer er det følgende leietakere:
Butikker: Skeidar møbelvarehus, Europris og Bademiljø.
Kontorvirksomheter: Bravida Norge AS, Sodvin AS, Future Then AS og Temp-Team AS i tillegg til virksomheter i kontorfellesskapet.

På naboeiendommene finner man bl.a. Plantasjen, Sørlie Torget (med bl.a. Hi-Fi klubben, Elkjøp og bilforretninger) samt Tune handelspark (med bl.a. Jula, Expert, Coop Extra og Obs-bygg).

| Adkomst

Fra E6 syd:
Avkjøring 6 på vestsiden av Glomma - første avkjøring etter Sandesundsbrua (ved Biltema).
Ta til venstre i første rundkjøring - og rett fram i neste avkjøring. Eiendommen ligger på høyre side etter ca 1200m.

Fra E6 nord:
Avkjøring 7 Lekevollkrysset (ved Quality og Inspiria). Ta til venstre i rundkjøringen - og kjør over E6 (vei 114).
Kjør til høyre inn i Hundskinnveien ved Tune kirke. Eiendommen kommer nå på vestre side etter ca 500m.

| Parkering

God parkeringsdekning for både kunder og ansatte på asfalterte p-plasser.

| Regulering

Reguleringsplan: Tunejordet, Obs/Stopp.
Ikraftredelsesdato 18.02.2010.
Reguleringsformål: Forretning/kontor.
I h.t. Kommuneplanens arealdel 2015-2026 er arealformålet angitt til Kjøpesenter.

| Standard

Lokalene har ventilasjon med kjøling. Aggregat fra 2017.
Lokalene er sprinklet.
Hovedsakelig teppe på betonggulv i butikkarealene.
Takhøyde under bjelke 3,24m.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking: Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Ann Kristin Berg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: akb@metra.no

Mobil: (+47) 91320622

Telefon: (+47) 69301800

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453