Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

471 m2

Bruttoareal

1388 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Heis

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 471 kvm - Lager i 1. og 2. etasje
2. etg: 917 kvm - Butikk

| Kort om eiendommen

Attraktivt butikklokale svært godt egnet for handel i et av Østfolds mest trafikkerte handelsområder. Bygget har en god leietakermiks og fremstår som en fremragende big-box eiendom med ''kjøpesenter følelsen''.

- Eksponering direkte mot Dikeveien og ligger nesten fremst i rekka blant flere større handelsaktører.
- Lokalet kan tilpasses ny leietaker og egner seg for et bredt spekter av virksomheter.
- Det er svært god parkeringsdekning for kunder og ansatte.
- Tilknyttet lager med stor kjøreport og vareheis

| Innhold

Butikklokalet i sin helhet utgjør ca. 917 kvm. I tillegg har lokalet tilknyttet lagerarealer som utgjør totalt ca. 417 kvm. Det er mulighet for å se på alternative størrelser til lager. Lageret har stor kjøreport for varemottak/ utlevering og innvendig vareheis.
Lokalet ligger i 2. etasje med tilgang via rulletrapper, heis eller vanlig trapper. Det er eksponering direkte mot Dikeveien og leietakeren i dette lokalet vil dele hele 2. etasje med Bohus Møbler.
Lokalet kan tilpasses etter leietaker sitt behov.

1. etasje utleid til øvrig handel med leietakere som Power, Musti og Garderobemekka.

| Beliggenhet

Det ledige lokalet ligger midt i Dikeveien. Området er et av de største forretningsområdene i Østfold. Her har alt fra store og kjente varehus til mindre lokale nisjeforretninger etablert seg, og det er en svært allsidig og stor kundestrøm i tillegg til Østfoldhallene kjøpesenter.

| Parkering

Eiendommen har en svært god parkeringsdekning for både kunder og ansatte.

| Standard

Eiendommen ble oppført i 1995 og har hatt løpende vedlikehold og moderniseringer. Bygget har gjennomgått betydelige oppgraderinger for å imøtekomme nyingåtte leieavtaler.

Eiendommen blir oppgradert med installasjon av solcellepaneler på taket i 2024.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming

| Offentlig kommunikasjon

Det er god tilgang på offentlig kommunikasjon med bussholderplass i Rolvsøyveien med direkte nærhet til Dikeveien.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: (+47) 97985060

Telefon: 979 85 060

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Mobil: (+47) 92029641

Telefon: 920 29 641