Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

331 m2

Bruttoareal

331 m2

Fasiliteter


Aircondition

Arealspesifikasjon

1. etg: 331 kvm Butikklokale areal B

| Kort om eiendommen

Butikklokale ligger på gateplan med stor vindusflater og egen inngang.
Eiendommen ligger i sentrum av Fredrikstad med gangavstand til alle byens fasiliteter.

| Bebyggelse

Forretnings- og kontorbygg over 3 etasjer.

| Innhold

Ledig areal: 331 kvm + andel fellesareal, se plantegning. Leiepris NOK 45.000,- pr mnd + andel fellesutgifter.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger i Fredrikstad sentrum med meget god eksponering Storgata og Farmannsgate. Det er store byutviklingsplaner i området.
Det er ca 300 meter til byens hovedtorv, kjøpesenter, bussterminal og til gangbroen som går over til Kråkerøy.

| Adkomst

Fredrikstad sentrum, via Mosseveien eller Farmannsgate.

Byfergen har anløp ved siden av gangbroen til Kråkerøy. Byfergen kjører halvtimes avganger mellom Gamlebyen, Smertu, Sentrum, Gressvik og Ålekilene.
Ca 250m til fergeholdeplass.
Bussholdeplass like ved, og kun 450m til byens hoved-busstasjon.

| Parkering

Det er offentlig og privat parkering på Trosvikstranda og St.Hansfjellet p-hus med 366 som ligger vis-à-vis eiendommen.

| Regulering

Reguleringsplan:
Godkjent 16.12.93.
Formål:
-Elvepromenade langs Vesterelva
-Næringsvirksomhet med stort parkeringsbehov i kvartalene mellom Borggata og Vesterelva
-Miljøprioritert opprusting av Borggata.

Kfr megler for kopi av reguleringsplan og bestemmelse.

I tillegg grenser eiendommen inn mot område hvor det er varslet om følgende:
Formålet med planen er å videreutvikle Fredrikstad sentrum langs elvens bredde og gjøre Trosvikstranda til en naturlig forlengelse av eksisterende sentrumsbebyggelse, med sentrumsformål så som forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, næringsbebyggelse, fritids- og turistformål, mm.
I gjeldende kommuneplan er Trosvikstranda avsatt til sentrumsformål. Kommuneplanens arealdel er på rullering og også i dette planforslaget er Trosvikstranda avsatt til
sentrumsformål.

| Beskrivelse av tomt

Nær 100% av tomten er bebygget.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Ventilasjon

Lokalet har balansert ventilasjon med kjøling.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: (+47) 90182425

Telefon: 901 82 425

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453