Lokale til Leie:

Butikklokale med attraktiv og profilert beliggenhet i Mysen sentrum

Smedgata 30
1850 Mysen

Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel

Areal

300 m2

Bruttoareal

300 m2

| Kort om eiendommen

Et naturlig sted å handle for innbyggere i Mysen og omegn. Årsdøgntrafikk på ca. 10 000 biler og meget gode parkeringsmuligheter rett utenfor døren!

Nye tilpassede lokaler på 300 kvm.
Normal og Nille åpner i nabolkalene i september.
Stor grad av flexibilitet ved tilpasning av lokaler.
Nye nettsider med egne undersider for presentasjon av alle leietakere.
Felles drift av sosiale medier på butikknivå.
Omsetning i nabolaget på over 500 millioner.

| Eiendommens potensiale

Mysen er en by i sterk utvikling med lang tradisjon som handelssentrum for tettsteder rundt byen.

Det gjennomføres en rekke koordinerte, handelsfremmende aktiviteter gjennom året.
Lojal kundemasse.
Aktiv næringsforening for Mysen og omegn.
Godt miljø mellom de ulike butikkdrivere med månedlige møter for aktiviteter og oppfølging.
Parkering i sentrum og nær butikkene.

En regionen i sterk utvikling med økende behov for service- og handelstilbud.

| Beliggenhet

Mysen sentrum

| Parkering

Gode parkeringsmuligheter tilknyttet senteret.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjo

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125