Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

1230 m2

Bruttoareal

1230 m2

Kort om eiendommen

Meget sentralt beliggende i Ås sentrum - god eksponering i velholdt eiendom.
Kombinasjon av cellekontorer, sosiale soner, møterom og åpent landskap.
Fleksibelt hjørnelokale med gode lysforhold og mange muligheter for inndeling.

Beliggenhet

Attraktive kontorlokaler med optimal plassering i Ås sentrum. Lokalene ligger med direkte adkomst fra gateplan og i umiddelbar nærhet til Ås stasjon med god kollektivdekning. God profilering mot handelsgate med butikker, service, offentlige kontorer og leiligheter. En rekke igangsatte prosjekter vil revitalisere Ås sentrum og gi fantastiske forutsetninger for næringslivet: Samlokalisering mellom universitetet og veterinærhøyskolen, utbygging av Follobanen og ny sentrumsplan med store utviklingsprosjekter for boliger, handel, kontorer og kulturtilbud.

Adkomst

Det er enkel adkomst med både bil og kollektivtransport. Kun 3 minutters gange til Ås stasjon med jevnlige avganger til Moss og Ski/Oslo. Rikelig med bussavganger fra Ås sentrum til Ski, Drøbak, Oslo og Gardermoen. Med bil: Avkjøring fra E6 ved Korsegården. Følg Fylkesvei 152 mot Ås sentrum. Avkjøring fra F152/Drøbakveien mot Rådhusplassen.

Innhold

1. etasje (1.230 kvm): Resepsjonsområde, cellekontorer, møterom, kjøkken, sosiale soner, åpent landskap/teamkontor og garderober med wc.

Fleksibelt hjørnelokale med mange bruksmuligheter i hjertet av Ås sentrum. God profilering i velkjent bygård med direkte inngang fra bakkeplan. Lyst og åpent resepsjonsområde rett innenfor inngangspartiet med sosiale soner og åpent landskap. Lyse cellekontorer mot yttervegger, møterom med muligheter for inndeling og kjøkken med felles spiseområde. Flislagte garderober med wc. Lokalet holder gjennomgående god standard med påkostet materialvalg og balansert ventilasjon med varmegjenvinning/kjøling.

Leies ut samlet til solid aktør med med ønske om langvarig leieforhold. Leienivå er avhengig av varighet og tilpasninger. Det forutsettes at Leietaker driver mva-pliktig virksomhet. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens fellesutgifter stipulert til kr 475,- (inkludert energi/eiendomsskatt).

Parkering

Leie inkluderer ikke p-plasser. God parkeringsdekning med flere parkeringsområder i umiddelbar nærhet i Ås sentrum, samt gateparkering.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Telefon: (+47) 97093125