Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

296 m2

Bruttoareal

296 m2

| Kort om eiendommen

Meget sentralt beliggende i Ås sentrum - god eksponering i veldrevet sameie.
Kombinasjon av cellekontorer, sosiale soner, møterom og åpent landskap.
Fleksibelt hjørnelokale med gode lysforhold og mange muligheter for inndeling.

| Innhold

1. etasje (296 kvm): Resepsjonsområde, 7 kontorer, kjøkken/møterom, kopi/print, arkiv, bøttekott, garderobe med wc og HC toalett.

Fleksibelt hjørnelokale med mange bruksmuligheter i hjertet av Ås sentrum. God profilering i velkjent bygård med direkte inngang fra bakkeplan. P.t. innredet for tidligere leietaker med cellekontorer, men kan tilpasses etter leietakers ønsker og behov. Lyst og åpent resepsjonsområde rett innenfor inngangspartiet. 7 cellekontorer, kombinert kjøkken med spiseplass/møterom, Flislagt garderobe med wc. Lokalet holder gjennomgående god standard med påkostet materialvalg og balansert ventilasjon med varmegjenvinning/kjøling.

Lokalene står ledige med mulighet for rask tiltredelse. Leies ut samlet til solid aktør med med ønske om langvarig leieforhold. Leienivå er avhengig av varighet og tilpasninger. Det forutsettes at Leietaker driver mva-pliktig virksomhet. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens fellesutgifter stipulert til kr 520,- (inkludert oppvarming, felles strøm, kommunale avgifter, serviceavtaler, fellesutgifter til sameiet og avfallshåndtering).

| Beliggenhet

Attraktive kontor-/forretningslokaler med optimal plassering i Ås sentrum. Lokalene ligger med direkte adkomst fra gateplan og i umiddelbar nærhet til Ås stasjon med god kollektivdekning. God profilering mot handelsgate med butikker, service, offentlige kontorer og leiligheter. En rekke igangsatte prosjekter vil revitalisere Ås sentrum og gi fantastiske forutsetninger for næringslivet: Samlokalisering mellom universitetet og veterinærhøyskolen, utbygging av Follobanen og ny sentrumsplan med store utviklingsprosjekter for boliger, handel, kontorer og kulturtilbud.

| Adkomst

Det er enkel adkomst med både bil og kollektivtransport. Ås stasjon som nærmeste nabo med jevnlige avganger til Moss og Ski/Oslo. Rikelig med bussavganger fra Ås sentrum til Ski, Drøbak, Oslo og Gardermoen. Med bil: Avkjøring fra E6 ved Korsegården. Følg Fylkesvei 152 mot Ås sentrum. Avkjøring fra F152/Drøbakveien mot Brekkeveien.

| Parkering

Mulighet for leie av p-plasser i garasjeanlegg i underetasje. God parkeringsdekning med flere parkeringsområder i umiddelbar nærhet i Ås sentrum, samt gateparkering.

| Regulering

Eiendommen ligger i regulert område avsatt til bolig, forretning og kontor.

| Oppvarming

Radiatorer tilkoblet fjernvarmeanlegg.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret. Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125