Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

1465 m2

Bruttoareal

1465 m2

| Kort om eiendommen

Produksjon/verksted på rundt 1.300 kvm og rundt 6 mål uteområde for store kjøretøy.
Eiendommen ligger terrassert med kjøreporter i begge plan.
Egner seg for aktører innen transport/logistikk/buss - kort vei til E18.

| Bebyggelse

Oppført med betonggulv på grunn. Frittbærende dekker består hovedsakelig av plass-støpt betong og plass-støpte bjelker, samt elementer i lettbetong (kontordel). Flatt tak med tekking ved Protan-duk. Direkte adkomst for kjøretøy ved porter i 1. og 2. etasje. Traverskran i produksjonsdel i 2. etasje. Administrasjonsdel ligger tilknyttet produksjonshall og har i tillegg personalinngang mot syd.

| Innhold

1. etasje (675 kvm): Verksted/produksjon/lager.
2. etasje (560 kvm): Verksted/produksjon/lager.
3. etasje (230 kvm): Administrasjonsdel over 2 plan med kontorer og garderobe/wc.

Lokaler for produksjon, verksted og lager med fri takhøyde på 3,45 meter i 1. etasje og 4,7 meter i 2. etasje. Direkte adkomst for kjøretøy i begge plan og godt med porter. Produksjonshall i 2. etasje har traverskran og tilgang til administrasjonsdel med kontorer og garderobe/wc. Kontordel holder normalt bra standard. Leietaker disponerer rundt 6 mål uteområder til plassering av buss/store kjøretøy.

Eiendommen leies ut samlet til solid aktør. Leienivå er avhengig av oppstart, tilpasninger og varighet - ta kontakt med megler for tilbud. Kvartalsvis forhåndsbetaling og 3 måneders depositum/garanti. Leietaker tegner eget strømabonnement.

Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen. Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

| Beliggenhet

Eiendommen har en sentral beliggenhet og meget gode kommunikasjonslinjer med kun 1 km fra av-/påkjøringsramper til nye E18. Myrveien 5 ligger i attraktivt handelsområde omkranset av store, etablerte boligområder. Rundt 2 km fra Askim sentrum med fasiliteter som kjøpesenter, forretninger, jernbane, idrettsanlegg, Askim kulturhus, Østfoldbadet, m.m.

| Adkomst

Følg E18 mot Askim vest, Spydeberg. Avkjøring i Krosby-krysset til Osloveien (128). Avkjøring til Langnesveien og Myrveien ved Askim Frukt- og Bærpresseri.

| Parkering

Uteområdet er i hovedsak asfaltert og har gode parkeringsmuligheter for busser/vogntog og biler.

| Regulering

Eiendommen ligger i regulert område: Reguleringsplan for et område i Myrveien. Eldre reguleringsplan med endelig vedtatt arealplan. Området er avsatt til boliger og industri/fabrikkutsalg.

| Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 8.356 kvm. Eiendommen er i hovedsak asfaltert med oppstillingsplasser for lastebiler rundt bygget. Leietaker vil disponere rundt 6 mål til parkering av store kjøretøy. Godt med p-plasser for ansatte ved administrasjonsdel.

| Oppvarming

Elektrisk oppvaming ved konvektorer og panelovner.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125