Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

100 m2

Bruttoareal

100 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Bredbåndstilknytning

Heis

Kjøreport

Kort om eiendommen

Moderne kontorlokaler (90-400 kvm) og rundt 3 mål uteområde for store kjøretøy.
Fullt utstyrt lastebilverksted med vaskehall ligger vegg i vegg med kontordel.
Egner seg for aktører innen transport/logistikk/buss - synergieffekt med øvrige aktører i bygget.

Bebyggelse

Næringsbygg oppført i 2012, påbygget i 2015. Grunnmur i betong, bærekonstruksjon av stålsøyler og yttervegger av isolerte sandwich-elementer. Flatt tak tekket med papp/folie.

Beliggenhet

Eiendommen er sentralt og attraktivt beliggende i Ytre Enebakk rundt 20 minutter sør for Oslo. Veletablert næringspark hvor en rekke anerkjente selskaper har plassert sine virksomheter, herunder bl.a. Havaristen, Enger transport, Ramirent m.fl. Området ligger sentralt i forhold til E6 og E18 og er spesielt godt egnet for selskaper innenfor transport/logistikk som ønsker god kommunikasjon.

Adkomst

Fra Langhus er det rundt 15 minutter med bil. Kjør Vevelstadveien til Siggerud, fortsett på Siggerudveien og ta til venstre og inn på Bru-fjellveien. Sving til høyre inn på Enebakkveien/Fv155 og følg veien til du kommer til Landskaugveien som ligger som første avkjørsel syd for Havaristen. Fra Ryen kjører man E6 mot Gøteborg og tar avkjøring 27 mot Fv155/Enebakk. Fortsett på Enebakkveien/Fv155 til du kommer til Havaristen. Ta første avkjørsel til høyre til Landskaugveien.

Innhold

1. etasje (90 kvm): Kontorlandskap med 6 arbeidsplasser, kontor og garderobe/wc.

Lys og moderne administrasjonsdel som passer for rundt 8 arbeidsplasser. Separat inngang fra bakkeplan, samt fra fellesinngang som deles med andre leietakere. Topp moderne og energieffektivt bygg med robuste bygningsmessige kvaliteter som reduserer leietakers driftskostnader og vedlikehold. Gjennomgående god standard med liten bruksslitasje. Flislagte gulv, store vindusflater og godt inneklima ved balansert ventilasjon og fjernvarme. Flislagt garderobe med dusj/wc. Lokalene kan leies ut møblert. Ledige lokaler på rundt 300 kvm. i 2. etasje med kontorer, kjøkken og møterom kan innlemmes i leieforholdet om ønskelig. Leietaker disponerer rundt 3 mål av uteområder til plassering av buss/store kjøretøy. Fullt utstyrt lastebilverksted med vaskehall ligger vegg i vegg med kontorlokalene. Lokaler leies ut samlet til aktør innen buss/transport som kan utnytte synergier med øvrige aktører i bygget.

Parkering

Tomten er opparbeidet med belegningsstein og har gode parkeringsmuligheter for vogntog og biler.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område avsatt til industri/lager; reguleringsbestemmelser i tilknytning til plan for "NY4-Nord".

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i kontordel.

Diverse

Enebakk kommune har utstedt ferdigattest 08.01.2016. Øvrige leietakere i bygget: Veitransport AS, Østkran AS avd Ytre Enebakk, Tom Wilhelmsen AS og Akershus Tungbilservice AS.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 20.000 kvm. Eiendommen er opparbeidet med belegningsstein for kjøreadkomst og oppstillingsplasser for lastebiler rundt bygget. Deler av tomt mot åskam med hardpakkede masser. Leietaker vil disponere rundt 3 mål til parkering av store kjøretøy. Godt med p-passer for ansatte ved administrasjonsdel.

Overtakelse

Lokaler står ledige med mulighet for rask tiltredelse. Overtagelse etter avtale.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Oppvarming via termostatstyrte radiatorer fra fjernvarmeanlegg sikrer god komfort og lave kostnader.

Oppvarming

Oppvarming via termostatstyrte radiatorer fra fjernvarmeanlegg sikrer god komfort og lave kostnader.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: +47 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: +47 928 16 111