Lokale til Leie:

VINTERBRO – Topp moderne kontorbygg i etablert næringspark – kun 25 minutter fra Oslo sentrum!

Kveldroveien 7
1407 Vinterbro

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

2900 m2

Bruttoareal

2900 m2

Bebyggelse

Prosjektert kontorbygg over 4 etasjer med ett samlet areal på rundt 2.900 kvm., samt parkeringsanlegg i underetasje. Arcasa Arkitekter har tegnet bygget, som vil få god profilering mot E18. Bygget oppføres med høy kvalitet hva gjelder miljøhensyn, teknisk standard og estetisk uttrykk. Arealeffektivt bygg med fleksible kontorløsninger rundt kjerne med heis, toaletter og tekniske rom.
- Klart for innflytting i 2023.
- Arbeidsplasser for rundt 150 personer.
- Moderne kontorfellesskap som kan skreddersys etter leietakers ønsker.
- Kantine som deles med øvrige leietakere.
- Rikelig med p-plasser i parkeringskjeller og på oppstillingsplasser. Egen sykkelparkering.
- Gangavstand til all offentlig kommunikasjon.

Beliggenhet

Svært sentralt med god profilering mot "inngangsporten" til Ski ved Vinterbro. Veletablert næringsområde med en rekke store aktører som REMA 1000, Jernia, Maxbo m. fl. Prosjektert næringsbygg tegnet av Arcasa Arkitekter AS med fleksibel planløsning og tidsriktig uttrykk. Kveldroveien ligger godt synlig fra E18 og med kort avstand til påkjøringsrampe for både E6 og E18.

Adkomst

Næringsparken ligger rundt 3 km fra Ski stasjon med god kollektivdekning. Enkel adkomst fra E18/E6 og kun 25 minutters kjøretur fra Oslo sentrum.

Innhold

I Kveldroveien 7 tilbys skreddersydde kontorlokaler på fra 400 til 2.900 kvm. Representative kontorlokaler med høy standard og god fleksibilitet. Arealeffektiv planløsning med lavt påslag for fellesareal. Kontorene er plassert mot yttervegger med gode lysforhold og fri takhøyde opp til 2.80 meter. Forslag til planløsning vedlagt i prospekt. Leienivå er avhengig av størrelse, varighet og tilpasninger. Leieavtale forutsetter at leietaker er frivillig registrert i mva-registeret. I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens fellesutgifter. Ta kontakt med megler for tilbud.

Parkering

Rikelig med parkering med 55 p-plasser i parkeringskjeller, samt rundt 100 utvendige oppstillingsplasser på eiendommen.

Regulering

Eiendommen omfattes av en eldre regulering fra 1998 for Vinterbro Næringsområde N3. Tomten ligger innenfor delfelt T1 med formål kontor-, lager- og industribygg. Ås kommune har utstedt rammetillatelse for bygget og byggearbeider er planlagt startet opp i 2. termin 2022.

Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 10.644 m² som eies i fellesskap med eksisterende bygg. Tomt blir opparbeidet med asfalterte parkeringsplasser og grøntområder.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Nybygg med god isolasjon og ventilasjon med varmegjenvinning sikrer lave driftskostnader. Elektrisk oppvarming av fellesområder.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Telefon: (+47) 97093125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Telefon: (+47) 92816111