Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

1164 m2

Bruttoareal

1164 m2

Kort om eiendommen

Butikklokaler med god profilering - kontordel i 2. etasje.
Lager med fem meter takhøyde og tilgang via kjøreporter i begge ender.
Godt med parkering, dagligvare i nabobygg og kort vei til Vinterbro senter.

Bebyggelse

Butikklokaler oppført i 1955, tilbygget og modernisert i flere etapper. Eiendomsmasse ble sist oppgradert i forbindelse med etablering av dagligvare i nabobygg: Nytt inngangsparti som binder sammen butikklokaler og lager, ny fasadekledning, ny sentral for ventilasjon plassert på tak over butikkdel og ny taktekking. Kontordel i 2. etasje er under oppussing og blir levert med nybyggstandard.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget god beliggenhet med fasade eksponert mot Nessetveien med mye trafikk til Oslo/Vinterbro senter. Stor kundetilgang i sambruk med dagligvare og kiosken på Nesset. Gode parkeringsmuligheter gjør eiendommen egnet for aktører innen forretning/handel med behov for lager. Sentralt beliggende lokale, kort avstand til butikker, offentlige tjenestetilbud og all kommunikasjon. Enkel adkomst fra både E6 og E18 har gjort området populært for etablering.

Adkomst

Avkjøring fra E6 rett nord for Nordbytunnelen. Følg Nessetveien forbi Vinterbro senter. Eiendommen ligger på høyre hånd ved Nesset-kiosken og COOP Extra.

Innhold

Bygg1
1. etasje (1.059 kvm): Butikklokale (600 kvm) og lager (459 kvm).
2. etasje (105 kvm): Kontorer og wc.

Butikklokaler er idag innredet for Hjem & hobby, men kan fungere fint for en rekke virksomheter. Fleksible lokaler med 3,7 meters takhøyde. Kundeinngang ved automatiske skyvedører, samt 3 kjøreporter (3,1x3,1m, 3,1x3,7m og 4x3,9m). Kontor med wc i forretningslokalet. Lager med 5,7/4,9 meters takhøyde ligger tilknyttet inngangsparti og har kjøreporter i begge ender. Kontordel i 2. etasje har separat adkomst fra oversiden. Det er igangsatt modernisering og blir overlevert med nybyggstandard. Mulighet for å leie ytterligere rundt 250 kvm. kontor i samme etasje om ønskelig.

Parkering

Godt med oppstillingsplasser på eiendommen. Parkeringsplass i sambruk med dagligvare i nabobygg.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område; Reguleringsbestemmelser for Nessetveien 69 m. fl. Området er avsatt til forretninger med tilhørende kontor/lager.

Ventilasjon

Separat ventilasjon med nyere sentral plassert på tak av butikkdel.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 7.894 kvm. Eiendommen er flat og opparbeidet med asfalterte adkomstveier og parkeringsareal, samt noe beplantning/grøntareal.

Overtakelse

Overtagelse etter avtale.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming, samt varmepumper i butikk- og lagerdel.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Telefon: (+47) 97093125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Telefon: (+47) 92816111