Lokale til Leie:

Vi kan bygger lager/industribygg for leietaker med meget sentral beliggenhet 15 minutter fra Oslo (E6 ved Klemetsrud)

Gneisveien 6 og 8
1914 Ytre Enebakk

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

m2

Bruttoareal

m2

| Kort om eiendommen

Eiendommen er på ca 11 500 kvm og det kan føres opp et bygg på ca 7000 kvm med opptil 18 meter takhøyde.
Eiendommen ligger på et høydedrag og har meget fine lysforhold og med noe utsikt.

Det er etablert mange solide bedrifter i område som:
- Green Mountin - Datalager varehus
- Knut Enger Transport
- Ramirent
- Braathen Landskapsentreprenør
- Veitransport
- Nybygg for nettvarelager for flere selskaper
- BNS Container depot og Verksted
- Mr Pukk
- MR Coffee
- Maskin Importøren AS
- Industrimøbler
- ByggOutlet
- Industrimøbler
- Cacas
- Oslo Epoxybelegg
- Mitsubishi Electric

| Eiendommens potensiale

Potensialet for bygget er ca 7000 kvm i grunnflate og inntil 18 meter høyde.

| Innhold

Bygget vil kunne tilpasses bruker med kontorer, lager og industri.
Det vil være god plass for manøvrering av større kjøretøy.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentral i Ytre Enebakk med god adkomst til / fra RV 155, kun 23 km fra Oslo sentrum og 13 km fra Klemetsrud (E6).

| Regulering

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR NY2 ENEBAKK KOMMUNE
Tillatt bebygd areal (BYA) = 70 %. I beregning av BYA inngår hver parkeringsplass for
ansatte og besøkende med 18m², for bevegelseshemmede med 25m² og for varetransport
70m². Maksimal byggehøyde ca 18 meter

| Standard

Bygget vil bli oppført med dagens standard og krav til energieffektivisering og miljø.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125