Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

1830 m2

Bruttoareal

1830 m2

Prisantydning

16 300 000 kr

Kort om eiendommen

Moderne kombinasjonseiendom med sentral beliggenhet på Rolvsøy. Det er igangsatt vesentlige tilbygg- og oppgraderingsarbeider ved eiendommen, og alle arbeider ferdigstilles før overtakelse.

Eiendommen er delvis utleid.

Eiendommens leieavtaler

Leieforhold knyttet til eiendommen:

- Talitor LED-Light AS årlig leie: 47.095,- utløp 01.04.2023
- Kone AS årlig leie: 150.000,- utløp 01.08.2022
- Racing 4 Fun AS årlig leie: 135.565,- utløp 01.01.2023
- Talitor Construction AS årlig leie: 149.300,- utløp 01.01.2023
- We Make It 3D AS årlig leie: 64.560,- utløp 01.06.2022
- Straye Bygg og Anlegg AS årlig leie: 126.639,- utløp 01.01.2023
- Son Arkitektkontor AS årlig leie: 78.480,- utløp 01.09.2023

Total årlig leieinntekt utgjør ca. kr. 751.639,-
Alle leiekontrakter er knyttet til eksisterende bygningsmasse.

Bebyggelse

Bygningsmassen er opprinnelig oppført i 1998, fordelt på to bygningskropper. Oppført med bæresystem i stål og utvendig kledd med isolerte sandwich-elementer. I 2020 er det igangsatt oppføring av tilbygg som knytter de eksisterende bygningene sammen og tilfører eiendommen ytterligere ca. 465 kvm. fordelt over tre plan, sammenbundet med heis.
I forbindelse med oppføring av tilbygg blir det montert nye fasadeplater på hele bygningen.
Alle arbeider ferdigstilles før overtakelse.

Eiendommen er seksjonert i to seksjoner og det er hele eiendommen som selges.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet i sentralt område på Rolvsøy i Fredrikstad kommune. Veletablert næringsområde med lager-, service- og lettere produksjonsbedrifter.
Eiendommen har enkel adkomst fra Fv 109 og ligger tett på handelsområde ved Dikeveien/Østfoldhallene.

Adkomst

Fv 109 fra Fredrikstad. Ta til høyre i rundkjøring ved Råbekken og inn på Evjebekkveien. Eiendommen har beliggenhet på høyre side.
Se kart for nærmere beskrivelse.

Innhold

Kombinasjonseiendom med lager/verksted/showroom og kontorer:

1.etg:
4a: Lager, showroom, kontorer, spiserom, WC/garderober.
4b: Lager, showroom, kontorer, WC/garderober.
Nybygg: Lager, teknisk.

2.etg:
4a: Kontorer, møterom, spiserom, WC.
4b: Kontorer, møterom, spiserom, WC.
Nybygg: Kontorer, møterom, spiserom, WC.

3.etg:
Nybygg: Kontorer, møterom, spiserom, WC.

Nybygg ferdigstilles 2020 og bygges med heis.

Parkering

God parkeringsdekning på egen tomt.

Tomt

Tomten er opparbeidet med i hovedsak asfalterte parkeringsarealer og noe grønt.

Regulering

Eiendommen ligger under reguleringsplan: 145A Tomteløkken, ikrafttredelsesdato: 04.09.1981, m/ tilhørende bestemmelser.
Formål: 140 - Industri

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling.

Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet med i hovedsak asfalterte parkeringsarealer og noe grønt.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Vedlegg til Salgsoppgaven

- Fasadeillustrasjon + plantegninger nybygg
- Kommunale avgifter/gebyrer
- Eiendomsstatus
- Ferdigattest
- Midlertidig brukstillatelse
- Arealplan under arbeid
- Opplysninger om tilknytning vann/avløp
- Grunnkart
- Kommuneplan
- matrikkelopplysninger + matrikkelrapport
- Reguleringsplan m/ bestemmelser

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: +47 901 82 425