Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

484 m2

Bruttoareal

9270 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Arealspesifikasjon

484 kvm Lager u. etg
792 kvm Lagerhall 1
946 kvm Lagerhall 3
1080 kvm Lagerhall 2
5000 kvm Kaldtlager
1. etg: 484 kvm Butikk/showroom
2. etg: 484 kvm Kontor/butikk

Kort om eiendommen

Store lagerarealer med kort avstand til Fredrikstad sentrum. Eiendommen har både kalde- og varme lagerarealer samt butikk/showroom og kontorer.
Kan leies ut samlet eller delt.

Bebyggelse

Bebyggelsen er oppført og oppgradert gjennom flere tidsepoker og fremstår med ulik standard og kvalitet. Hovedbygningen med butikk/showroom og kontorer er oppført i 1984.
Eiendommen er tidligere benyttet til trevarehandel med både utendørs og innendørs lagring. Deler av lagerarealene har reoler som kan benyttes videre ved ønske.

Eiendommen egner seg både til bruk for én leietaker eller oppdeling til flere brukere.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet langs Husebyveien(mot Engelsviken) ca. 10 km. utenfor Fredrikstad sentrum. Eiendommen har en landlig beliggenhet med store utomhusarealer, og likevel med kort avstand til sentrale knutepunkter.
Avstand til Råde med påkjøring til E6 er ca. 15 km.

Adkomst

Fra Fredrikstad, følg Mosseveien(fv110) mot Råde. Ta venstre inn på 116 ved Skåra og følg veien ca. 5,9 km. Eiendommen ligger på høyre side.

Innhold

Eiendommen inneholder følgende ledige arealer:

Hovedbygning:
- U.etg: Lager, 484 kvm.
- 1.etg: Butikk/showroom, 484 kvm.
- 2.etg: Kontor/butikk, 484 kvm.

Lagerarealer:
- Lagerhall 1, 792 kvm
- Lagerhall 2, 1080 kvm.
- Lagerhall 3, 946 kvm.
- Kaldtlager, 5000 kvm.

Eiendommen har i tillegg flere mesaniner og noen mindre lagerareal som kan benyttes i kombinasjon med beskrivelsen over.

Arealene kan disponeres i kombinasjon eller frittstående.

Parkering

Rikelig med parkering og utelagring på eiendommens tomt.

Tomt

Den disponible delen av tomten(inkludert bebyggelse) utgjør ca. 25 000 kvm. Uteareal kan inngå som del av leieavtale.

Ventilasjon

Ventilasjon fra byggetiden i hovedbygg.

Beskrivelse av tomt

Den disponible delen av tomten(inkludert bebyggelse) utgjør ca. 25 000 kvm. Uteareal kan inngå som del av leieavtale.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Mobil: +47 952 56 130