Fakta om eiendommen

Type lokale


Andre

Areal

m2

Bruttoareal

m2

Prisantydning

19 000 000 kr

| Kort om eiendommen

Salget av utviklingstomt med påstående bygninger skal gjennomføres ved salg av 100% av aksjene i single purpose-selskapet Heia Eiendom AS, org nr 866 341982. Ny kommuneplan åpner for inntil 25 boenheter på eiendommene 75/26 og 75/27, jf. kommunestyrevedtak av 15.06.2022. Kommuneplanbestemmelse § 4.1 krever at det utarbeides en reguleringsplan før utbygging kan finne sted.

| Innhold

I dag er det et nedlagt Heia sykehjem på eiendommen, i tillegg til tidligere personalboliger som nå leies ut.
Personalboligen består av 8 hybler og 3 leiligheter. Sykehjemmet er på totalt 1810 kvm BTA fordelt på kjeller 408 kvm, 1, etg 646 kvm (inkl leilighet på ca 140 kvm), 2 etg 636 kvm og loft på 120 kvm.
Det forutsettes at bygningsmassen rives ved utvikling av 25 nye boenheter.

| Beliggenhet

Tomten er svært godt egnet til boligformål, og ettersom den allerede er utbygget med tjenesteboliger og sykehjem vil en omdisponering til boliger ikke medføre behov for ny teknisk infrastruktur. Området ligger med nærhet til turterreng og eksisterende boliger med gangavstand til barnehage og idrettsplass. Det er etablert sikker skolevei frem til Kroer. Det vil være positivt for de eksisterende beboerne i området om arealet nå kan benyttes til boligformål.

| Adkomst

Ta av ved Korsegårskrysset, kjør forbi Ås sentrum og følg Kroerveien mot Kroer. Ta FV51 ved veiskille FV54/FV51 og sving ned Furumoveien etter 500 meter.
Det er også mulig å kjøre via Vestby. Kjør da Kroerveien til du møter Garderveien og følg FV51 i ca. 3 km. Ta inn på Furumoveien til høyre.

| Offentlig kommunikasjon

Buss 535 går hver halvtime til Ås stasjon.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125