Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

2237 m2

Bruttoareal

2237 m2

Prisantydning

33 000 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Bredbåndstilknytning

Heis

Kjøreport

Kort om eiendommen

Prisantydning: NOK 33 000 000,-

Skofabrikken er et historisk bygg og ligger strategisk topp plassert i et veletablert handels- og boligområde i Vingparken på Høyda! Området består hovedsakelig av næringseiendom med velkjente varehus rundt om. Området er også dekket med nyoppført høyhusbebyggelse i umiddelbar nærhet.
Høyda er også en del av et større boligområdet i tillegg til handel og god infrastruktur. Dette gjør området ektra attraktivt som handels- og næringsområdet, da dette gir umiddelbar nærhet for de bosatte i området.

- Nærmest fullt utleid eiendom på gode betingelser.
- Leieinntekter på ca. NOK 2 500 000,-
- Eiendommen ligger midt i kremen av Høyda-området.
- Særegent preg og stilfullt bygg.
- Bygget er renovert og modernisert i 2020/2021.
- God parkeringsdekning.

Bebyggelse

Bebyggelsen er utført i tegelfasade samt opparbeidet tomt med god parkeringsdekning.

Beliggenhet

Skofabrikken ligger godt plassert i et veletablert handels- og boligområde i Vingparken. Attraktiv beliggenhet i hjerte av Høyda-området med nærhet til alt av fasiliteter. Høyda er et av de største handelsområdene i Østfold, og her har alt fra store og kjente varehus til mindre lokale nisjeforretninger etablert seg. Som nærmeste nabo finner du Lilleng Helsepark, Rosenvinge Park med restaurant Ro, samt handelsområdet som omfatter store aktører som Rema1000, flere store bilforretningen, XXL Sport, Jysk, Power og Rygge Storsenter et steinkast unna.

Adkomst

Høyden har enkel adkomst fra E6, og tilkomsten til Skofabrikken går via Varnaveien.

Innhold

Eiendommen fremstår som velholdt og med særpreg.
Skofabrikken består i dag med en god variasjon av leietakere og omfatter blant annet:
- Ulfven AS
- Skooler AS
- Caravelle Tours AS
- Eleiko Sport AS
- Kundefabrikken AS
- Leadjabber AS
- Norsk Betongmontasje AS
- Rygge Renhold & Service AS
- Sandaunet Designbyra AS
- Tiki Tilhenger AS mm.

I forbindelse med nye lokaler til Ulven AS vil kjøreport erstattes med glassfasade og det etableres ny heis i bygget.

Parkering

Det er godt med parkering på asfaltert biloppstillingsplass. I alt er det tilknyttet 20 parkeringsplasser.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling.

Beskrivelse av tomt

Tomt/ eierform: Eiet tomt
Tomten er opparbeidet med asfaltert parkering

Lovanvendelse

SALGSVILKÅR:
Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospektjf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler.
Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Oppkjøpsfinansiering
Den 1. januar i år ble det nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i aksjeloven § 8-10. Budgiver mbes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

Det er god kollektivdekning i området med mange bussforbindelser, inkludert flybussen til Gardermoen. Moss sentrum og togstasjon i Moss ligger omlag to kilometer unna.

Ansvarlig megler

Kjell R. Karlsen

Ansvarlig megler

Kjell R. Karlsen

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Mobil: +47 915 67 434

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: +47 979 85 060