Fakta om eiendommen

Type lokale


Bygård/Flermannsbolig,

Areal

734 m2

Bruttoareal

734 m2

Fasiliteter


Aircondition

Bredbåndstilknytning

Kort om eiendommen

Meget representativ eiendom.
Tidstypiske bygningsdetaljer.
Lyse og representative kontorer.
Eiendommen består av 2 bygninger. Utviklingspotensiale tilknyttet bygg i bakgård.

Eiendommens potensiale

Sjarmerende bygård med utsikt mot elvepromenaden og elven.
Utviklingspotensiale tilknyttet bygg i bakgård.

Beliggenhet

Meget god beliggenhet i Fredrikstad sentrum med utsikt til elven.
Eiendommen har fasade mot Dampskipsbrygga torg som nylig er pusset opp til et nytt og fleksibelt byrom.
Kommunens intensjon med torget var å skape liv og trivsel med konserter og andre arrangement.

Dampskipsbrygga torg er også starten på bryggepromenaden - Fredrikstads pulserende utelivsområde med mange restauranter og uteserveringer.

Både rådhuset og kulturhuset Blå grotte ligger i nabokvartalet. Tilsvarende for byens største hotell; Quality Hotel Fredrikstad og Nygaardsplassen med leilighetshotell.

Adkomst

Via Fredrikstad sentrum; Storgata eller Kirkebrygga.
Det er 5 minutters gange til hovedbuss-stasjon og byens handelssenter Torvbyen. Tilsvarende til fergeholdeplassen i sentrum der det går gratis ferge til Gamlebyen, Smertu, Værste, Gressvik og Ålekilene eller til fergeholdeplassen som går direkte fra bysiden/Cicignon og til Gamlebyen.
Gangavstand til jernbanestasjonen.

Innhold

Representativ eiendom bestående av 2 bygninger.
Hovedbygg 530 kvm BTA. Sidebygg 184 kvm BTA.
Tidstypiske bygningsdetaljer.
Beliggende i sentrum med gangavstand til alle sentrumsfasiliteter.
Utsikt mot elven og torgplassen.

Hovedbygg:
Dette er en helt spesiell, tiltalende og påkostet bygård.

Kjeller: Ca 147 kvm BTA. Lav takhøyde på ca 1,70 m.
Kjelleren er tørr og egner seg til arkiv/lagring.
Kjelleren har inngang fra bakgård og fra 1. etasje.

1. etasje. Ca 147 kvm BTA.
Inngangsparti, kontorer, spiserom m/kjøkken, flislagt wc. Originalt heltre gulv i eik lagt i fiskebeinsmønster, i kontorene. Gedigen original trapp til 2. etasje med trinn i oljet eik.

2. etasje. Ca 138 kvm BTA.
Kontorer med merbau laminat, WC/dusj.

3. etasje. Ca 98 kvm BTA.
Åpent areal, tilrettelagt for kontorplasser i åpent landskap evt møterom/konferanserom. Merbau laminat. Synlige takbjelker.

Antatt byggeår 1890. Hovedbygget ble fullstendig oppgradert og renovert i 2007, og holder en høy og moderne standard, samtidig som mye av byggets eldre kvaliteter er beholdt. Det er valgt tidstypiske vinduer og speildører. Møterommet har flott brystningspanel som gir rommet et ærverdig gammelt preg, selv om det er helt moderne utstyrt.
Kakkelovn har ikke vært i bruk i selgers eiertid.
Fullt utrustet. Hele elanlegget og røropplegget til sanitær ble byttet ut ved renoveringen. Strøm og datakabling til alle kontorplassene.

Sidebygg i bakgård:
Dette bygget har en grunnflate på ca 92 kvm BTA og går over 2 plan. Dette bygget har tidligere vært et seilmaker-verksted.
Bygget trenger totalrenovering, eventuelt rives.
Tidligere eier har tegnet ut et nytt bygg med leiligheter. For kopi av tegninger, vennligst kontakt megler.

Se for øvrig vedlagte takst datert 22.11.2020 av Svein Andreassen.
Arealene er ikke kontrollmålt av megler, og interessenter oppfordres til å kontrollmåle arealet i den grad dette tillegges vekt.

Eiendommen har en avskjermet gruset bakgård.

Parkering

Gateparkering.
Sykkelparkering og 2 stk hc-parkering på Dampskipsbrygga. Her er det også 2 korttidsplasser for bil.
Kun 150m til Kirkebrygga p-hus.
I tillegg er det kun et par minutters gangavstand til offentlig p-plass ved Quality hotell og i Apenesfjellet Parkeringshus. Det er mulig å inngå avtaleparkering med Fredrikstad kommune i Apenesfjellet p-hus (måneds-, kvartals- eller årsavtaler).

Regulering

Det foreligger ingen reguleringsplan som omfatter eiendommen.
I h.t. kommuneplan Fredrikstad 2020-2032 er eiendommen avmerket med sentrumsformål, hensyn kulturmiljø og flomfare.
Hovedbygget er merket i "rødlisten" som verneverdig bygning.
Hovedbygningen er også avmerket i SEFRAK (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner). I utgangspunktet skal alle bygninger som er bygd før år 1900 registreres. For nærmere opplysninger se www.riksantikvaren.no/sefrak.
Bygninger som er SEFRAK-registrert er ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at det bør gjøres en lokal vurdering av verneverdien før en eventuelt gir tillatelse til riving eller endre bygningen. For bygninger som er eldre enn 1850 er det lovfestet (Kulturminnelovens §25) at en slik vurdering må gjøres før bygg- eller rivingssøknad blir godkjent.
Hovedbygget har de seneste årene blitt fullt ut brukt som kontorbygg.
Det er dog i følge Fredrikstad kommune 2 godkjente boenheter i bygget.

Det er generelt pålegg i Fredrikstad kommune for utkobling av taknedløp.

Kakkelovnen har ikke vært i bruk i selgers eiertid. Det er registrert et avvik hos feiervesenet m.h.t. at skorsteinen er innkledd og at røykrør stikker inn i skorstein (se bilagsmappe med avviksmelding fra feiervesenet).

Diverse

Eiendommen eies av Dampskipsbryggen 8 AS = Hjemmelshaver.
Dette selskapet eies 100% av Sørlie Næringseiendom AS.

Det kan være aktuelt å selge både eiendommen via rent eiendomssalg eller å selge aksjene i Dampskipsbryggen 8 AS. Hva som ønskes kjøpt må klart angis ved avgivelse av bud. Det er vedlagt budskjema for begge alternativene bakerst i dette prospektet.

Beskrivelse av tomt

356 kvm eiet tomt.
Tomten er flat og består av gruset bakgård i tillegg til bygningene.

Oppvarming

Elektriske panelovner.

Ventilasjon / Inneklima:
Balansert ventilasjonsanlegg med kjøling i hovedbygget.

Vedlegg til Salgsoppgaven

I egen bilagsmappe for Eiendommen som oversendes separat:
- InfoLand opplysninger fra Fredrikstad kommune inneholdende; Eiendomsstatus, Kommunale pålegg for offentlig vann- og avløpsnett, Opplysninger fra brann- og feiervesen, Avviksmelding feiervesenet, Grunnkart, Grunnkart med ortofoto, 2 stk Eiendomsinformasjon fra komtek, Opplysninger om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse (foreligger ikke), Oversiktskart, Eiendomsrapport, Matrikkelrapport, Arealplaner under arbeid, Kommuneplan, Kartutsnitt for Rødlistede verneverdige bygninger, Reguleringsplan (uregulert), Tegnforklaringer og Tegninger.

I egen bilagsmappe for Selskapet som oversendes separat:
- Regnskap for år 2021.
- Estimert Balanse.
- Kjøpekontrakt mal AS.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Ann Kristin Berg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: akb@metra.no

Telefon: (+47) 69301800

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Telefon: (+47) 90182425