Fakta om eiendommen

Type lokale

Næringstomt

Areal

241 m2

 

Kort om eiendommen

Det er sjelden det selges ubebygde tomter i Fredrikstad sentrum. Tomten er beliggende i kvartalet rett øst for Torvbyen kjøpesenter.

Tomten benyttes i dag til parkering.

Prisantydning NOK 2.950.000,- + off omk.

Eiendommens leieavtaler

Det er 10 parkeringsplasser på eiendommen som kan leies ut. Pt er utleiegraden ca 50 %.

Bebyggelse

Tomten er ubebygd.

Beliggenhet

Tomten ligger i Fredrikstad sentrum, i kvartalet øst for Torvbyen.

Adkomst

Kjør Bryggeriveien østover fra krysset Torvbyen/Mc Donalds, så ligger eiendommen på venstre side rett etter Torvbyen Kjøpesenter.

Regulering

Eiendommen er ikke regulert, men omfattes av Kommuneplan Fredrikstad 2020 - 2032.
Vedtatt:18.06.2020

Formål: sentrumsformål (1130), Krav om felles planlegging Grønli (810) og Båndlegging, regulering Seut-Rolvsøy (710).
Kfr megler for oversendelse av kommunedelplan pr e-post.

Som det fremgår av avsnittet over er eiendommen båndlagt i forbindelse med planlagt jernbanestasjon og stor utvikling på Grønli.

Tomten ligger i randsonen av det båndlagte området, og vil med liten sannsynlighet bli berørt av utviklingsplanene.

Dagens eier har vært i dialog med både Bane Nor og Fredrikstad kommune, og tilbakemeldingene tilsier at tomten bør kunne utvikles og bebygges.

Vi anbefaler de som ønsker å legge inn bud på eiendommen å ta direkte kontakt med Bane Nor og Fredrikstad kommune. Kopi av korrespondanse mellom eier og Bane Nor / Fredrikstad kommune kan fås ved henvendelse til vårt kontor.

Diverse

Dokumentasjon fra Infoland, grunnbok etc følger i egen pdf-fil.

Beskrivelse av tomt

Selveier tomt på 241 kvm. Tomten er opparbeidet med toppdekke i subbus. Den blir i dag delvis utleid til parkering.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: +47 901 82 425