Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

500 m2

Bruttoareal

500 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Kjøreport

Kort om eiendommen

Butikklokale med attraktiv beliggenhet på Sørlie Torget i direkte tilknytning til handelsområde på Tunejordet.
God eksponering og store glassfasader.

Bebyggelse

Sørlie Torget består av totalt 5 bygningskropper som utgjør et handelstorg på Tunejordet. Kundeparkering i direkte tilknytning til torget.
Det aktuelle lokalet har god eksponering og store glassfasader mot torget og adkomst fra to sider.

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet på Sørlie Torget i direkte tilknytning til handelsområdet på Tunejordet. Sørlie Torget utgjør et eget handelstorg med en rekke ulike forretninger(El-kjøp, Infografikk, HIFI Klubben, Bertel O. Steen mm.).
Tunejordet er et av de mest attraktive forretningsområdene i Østfold og ligger ca. 2 km vest for Sarpsborg sentrum.
På naboeiendommene finner man bl.a. Plantasjen, Skeidar bygget, Tune handelspark (med Jula, Expert, T-Hansen, Coop extra og Obs-bygg) og Stopp Kjøpesenter.
Rett i nærområdet ligger også Amfi Borg med ca. 70 butikker.
Kort vei til av-/påkjøring til motorveien.

Adkomst

Fra E6 syd: Avkjøring 6 på vestsiden av Glomma - første avkjøring etter Sandesundsbrua (ved Biltema). Ta til venstre i første rundkjøring - og rett fram i neste rundkjøring. Eiendommen ligger på høyre side av veien etter ca. 1200m.
Fra E6 nord: Avkjøring 7 Lekevollkrysset (ved Quality og Inspiria). Ta til venstre i rundkjøringen - og kjør over E6 (vei 114). Rett frem i neste rundkjøring. Kjør til høyre inn i Hundskinnveien ved Tune kirke. Eiendommen kommer nå på vestre side etter ca 500m.

Innhold

Butikklokale på ca. 500 kvm. Arealet er i dag fordelt på butikk- og lagerarealer, og arealene kan tilpasses leietakers behov.
Lokalet har adkomst fra to sider og kjøreport til lagerdel.

Attraktiv beliggenhet med store glassfasader mot torget.

Parkering

God parkeringsdekning for både kunder og ansatte.

Regulering

Reguleringsplan: Tunejordet, Obs/Stopp (13015).
Felt F/K 3.
Ikraftredelsesdato 18.02.2010, endret 08.06.2016.
Reguleringsformål: Forretning/kontor, felles avkjørsel, kjørevei, parkbelte.
I h.t. Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 er arealformålet angitt til Kjøpesenter. Reguleringsplanens bestemmelser gjelder foran kommuneplanens arealdel.

Ventilasjon

Balansert ventilasjonsanlegg.

Standard

Bygningsmassen er oppført på midten av 90-tallet og vedlikehold og oppgraderinger er utført fortløpende.

Beskrivelse av tomt

Eiendommen er opparbeidet med bygningsmassen plassert som en innramming for torget og med asfalterte parkeringsplasser i midten.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Energiattest datert 13.10.2014

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Telefon: (+47) 91349453