Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

300 m2

Bruttoareal

300 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Kort om eiendommen

Kombinasjonsbygg sentralg på Tunejordet.
Moderne kotorlokaler med delvis åpne landskaper og cellekontorer.
Fullisolert og oppvarmet lager med kjøreport.

Kontor og lager/verksted leies ut samlet.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Tunejordet, i et område som preges av variert næringsvirksomhet.

Diverse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Innhold

Bygningen inneholder totalt 1149 kvm. fordelt på ca. 400 kvm. lager/verksted og ca. 749 kvm. kontor.

Ledige arealer:

Totalt 300 kvm. fordelt på ca. 150 kvm. lager og ca. 150 kvm. kontorer.
Moderne kotorlokaler med delvis åpne landskaper og cellekontorer.
Fullisolert og oppvarmet lager med kjøreport.

Beskrivelse av tomt

Tomten er flat og har fast dekke og godt med biloppstillingsplasser.

Bebyggelse

Bygningsmassen består hovedsaklig av en etasje på bakkeplan, med plate på mark av betong, yttervegger av isolerte sandwich-elementer av betong, og med spennarmerte betongelementer i tak. Ytterst mot Herbergeveien er det påbygget et parti i to etasjer, og under denne delen er det også en teknisk kjeller med lav takhøyde. Det er også påbygget en etasje langsbyggets sydfasade. Disse påbyggene er oppført med yttervegger av isolert bindingsverk, innvendig kledd med gips og utvendig kledd med en fin kombinasjon av lerkepanel og stenex-plater. Mot vest er det påbygget en verksted-del med bæresystem i stål. Det er to lasteporter inn i bygget, den ene, 3 x 3 m i plan med bakken, og hvor man kan kjøre inn i bygget. Der er det også slukrenne i gulv. Den andre, 2,5 x 2,5 m, med en liten rampe foran. Bygningens tak er tekket med sveiset gummi, og er oppbygget med gesimser og fallkiler mot innvendig varme sluk.

Standard

Bygget fremstår som et svært moderne og avansert teknisk bygg. Det er benyttet utmerkede materialer, sammensatt på en fin måte, og dette gir et godt helhetsinntrykk av eiendommen både innvendig og utvendig. Mot vei er det montert ekstra lydisolerte vinduer

Oppvarming

Oppvarmingen av bygningen skjer utelukkende med elektrisk energi. panelovner i kontorer og noe infravarme i verksted.

Adkomst

Avkjøring 7 på E6, Lekvollkrysset ved Quality Hotell > kjør Rv 114/118 (en av hovedinnfartene til Sarpsborg sentrum) forbi Tune Kirke ca. 1,5 km > til høyre inn i Herbergeveien v/bussoppstilling (gamle Glombuss) og følg veien ca. 200 m > eiendommen på høyre hånd. Moderate kø-forhold i området, offentlig transport med buss 200 meter unna.

Parkering

Tomten er flat og har fast dekke og godt med biloppstillingsplasser.

Offentlig kommunikasjon

Objektet ligger til offentlig vei.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453