Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

2075 m2

Bruttoareal

2075 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Kort om eiendommen

Utleid næringseiendom med utviklingspotensiale. Eiendommen har beliggenhet på Trippestad rett utenfor Askim sentrum og med kort avstand til E18.

Bebyggelse

Eiendommen består av tre bygnigskropper som inneholder kontor og lager/verksted arealer.

Bygning 1: Kontorbygg med ca. 635 kvm BTA. Kontorceller, toaletter, garderobe og lager. Bygningen er oppført i 1978, og oppussing/vedlikeholdsarbeider er utført fortløpende ifbm leietakertilpasninger.
Oppført i betong/betongelementer med isolert bindingsverk, utvendig kledd med korrugerte stålplater.

Bygning 2: Lager/verksted med ca. 1.145 kvm BTA. Bygningen er oppført i 1978 og senere tilbygget i 1984. Oppført i betong/betongelementer, utvendig kledd med korrugerte stålplater. En mindre del av bygningen er isolert, øvrig uisolert og benyttes i dag som vognhall.
Takhøyde 4,3-5,6m. Delvis støpte- og asfalterte dekker.
Sluk med oljeutskiller.

Bygning 3: Garasje/lagerhall/styringssentral(Telenor) med ca. 300 kvm. BTA. Bygningen er oppført i 1984. Oppført med betong/betongelementer, utvendig kledd med korrugerte stålplater. Delvis isolert/uisolert.
Denne bygningen inneholder også tilfluktsrom.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet på Trippestad, rett utenfor Askim sentrum og med kort avstand til E18. Området utgjør en liten del næringsvirksomhet og eiendommen grenser til Trippestad boligområde. Eiendommen ligger også nært på Sekkelsten-området med utbredt næringsvirksomhet.
Avstand til Askim sentrum og E18 er ca. 2 km.

Adkomst

Fra Askim sentrum via E18, ta av ved Sekkelstenkrysset. Følg deretter fv124 mot Askim, og ta til venstre i 3. rundkjøring, og deretter 1. vei til høyre inn på Tømmeråsveien. Følg veien rett frem og inn i Trippestadveien, eiendommen ligger på høyre side.

Parkering

Rikelig med parkering på egen tomt.

Tomt

Ca. 9 665 kvm. eiet tomt.
Tomten er i hovedsak flat og lett utnyttbar. Opparbeidet med store asfalterte parkeringsarealer.
Basert på utnyttelsesgrad i reguleringsbestemmelsene er det potensiale for oppføring av ytterligere bebyggelse.

Eiendommen ligger i direkte tilnytning til attraktive Trippestad boligområde, og det kan være aktuelt å tenke fremtidig boligutvikling på eiendommen. Eventuell boligbygging vil kreve omregulering av eiendommen.

Ventilasjon

Kontorbygningen har eldre ventilasjon uten kjøling.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: +47 952 56 130

Telefon: +47 69 30 18 03