Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

300 m2

Bruttoareal

300 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Arealspesifikasjon

300 kvm Stort

Kort om eiendommen

Kombinasjonslokale med lager, kjøreport og kontor innredet på mesanin.
- Lagerhaller med fri takhøyde på opptil 7 meter.
- God standard.
- Nærhet til E6 og øvrige knutepunkt.

Eiendommens potensiale

Mulighet for leie av uteplass ved behov for ekstra plass. Det er også mulighet for påbygg og utvidelse av eksisterende bygningsmasse ved større arealbehov.

Beliggenhet

Meget god beliggenhet med E6 som stryker like forbi og til Moss sentrum og havn med ferge til Horten er det kun ca. 3 km.
Sarpsborg og Fredrikstad kun 15 - 20 min. unna. Oslo og Sverige innen 40 min. rekkevidde.
Ca. 70 bedrifter har tilhold på næringsområdet i dag.

Adkomst

Enkel adkomst fra E6. Årvollskogen næringsområde ligger som første felt ved av- og påkjøring E6 Årvoll.

Innhold

Lokalet har god takhøyde i lagerhall og stor kjøreport. Det er tilknyttet kontorer på både på gulvareal og på mesanin med opplagt kjøkken for spis. Toalettkjerner plassert i 1. etg.
Lyse, luftig og ryddige kontorlokaler.
Lager med takhøyde gir også muligheter for lagring på reoler i høyde på opptil 7 meter.

Parkering

Parkering på stor asfaltert plass foran bygget.

Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning.

Standard

Lokalet holder fin standard og fremstår som lyse og trivelige.

Beskrivelse av tomt

Opparbeidet og asfaltert tomt. God plass til arrondering av gods og øvrig større transportmiddel.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.
Vifteovner i lagerdel og panelovner i kontorer og øvrig areal.

Ansvarlig megler

Marius Henriksen

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Telefon: (+47) 92029641

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Telefon: (+47) 97985060