Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

3002 m2

Bruttoareal

3002 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Kort om eiendommen

Aksjeselskap, Skjeberg Senter AS, med nær fullt utleid handelseiendom til salgs. Eiendommen har en meget god eksponering, og ligger på Borgenhaugen. Kiwi er største leietaker.

- Totale årlige leieinntekter pr.07.01.2020:
NOK 3.144.856,-.
- Kun ca. 120 kvm BTA ledig, butikklokale.

Prisantydning NOK 35.000.000,-
(eiendomsverdi).

Bebyggelse

Byggeår 1984. Arealet til Kiwi er ombygd og påbygd i 2008/2009. Den innerste delen av butikken er ombygd eldre bygningsmasse fra 1984, mens fronten er nybygg fra 2008/2009. Denne delen har et helt annet arkitektonisk uttrykk enn den opprinnelige bygningsmassen fra 1984. Kiwi har kontorer og sosiale rom på mesanin i fronten av bygget.

Bygningene fra 1984 har en enkel utførelse med bærende konstruksjoner av prefabrikkert betong og lettak med papptekking. Etasjeskiller i nr 21 er hulldekkelementer av betong. Utvendig er alle bygningene forblendet med spekkmurt, rød teglstein. Bygningens 1. etasje inneholder stort sett åpne lokaler, delvis avskilt med lette vegger.

Bygningen fra 2008/2009 har bærende konstruksjoner i stål, støpt dekke på mark. Isolert med stålkasetter og utvendig kledd med plater.

Eiendommen fremstår generelt i normal god stand, men med noe vedlikeholds- og utskiftningsbehov. Interessenter oppfordres til å benytte fagfolk til å vurdere teknisk stand. Det er avdekket fukt/råteskader i deler av yttervegg i den delen som Spenst leier. Takstrapport foreligger.

Påviste feil/mangler:
Ved Rådhusveien 23(Skjeberg treningssenter) er det avdekket antatt kondensproblematikk som følge av konstruksjonsfeil. WSP har utarbeidet tilstandsrapporter som beskriver problemet, og det er innhentet pristilbud for utbedring. Utbedringskostnad er estimert til ca. kr. 4.700.000,- eks. mva.
Se vedlegg i salgsprospekt for ytterligere informasjon.

Grunnforhold:
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Selger har ikke kjennskap til forurensning i grunnen, og fraskriver seg ethvert ansvar dersom dette skulle bli avdekket.

Seksjon 3 som ligger i 2. etasje i Rådhusveien 21 med egen inngang, er på totalt ca 600 kvm BTA. Seksjonen eies IKKE av Skjeberg Senter AS. Seksjonen består i tillegg av trapperommet/inngangspartiet i 1. etg på baksiden, mellom nr 19 og nr 21. For ytterligere informasjon, kontakt vårt kontor for kopi av seksjoneringsbegjæringen.

Seksjon 3 er ombygget til boliger.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Borgenhaugen, ca 4 km sydøst for Sarpsborg sentrum, vis a vis det gamle Skjeberg Rådhus som fortsatt huser en del av kommuneadministrasjonen. Borgenhaugen består av boliger, handelseiendommer og noe lettere industri. RV 111 som går fra Sarpsborg til Rakkestad og videre til Mysen, går gjennom Borgenhaugen.
Eiendommen ligger meget godt eksponert mot Rådhusveien og innkjøringen fra RV 111.

Adkomst

Følg RV 111 ut av Sarpsborg mot Rakkestad. Ta til høyre ved Coop Extra på Borgenhaugen. Eiendommen ligger da godt eksponert rett frem.

Parkering

Meget god parkering for kunder og ansatte på egen tomt.

Tomt

Eiet tomt på ca. 9.242 kvm. Tomten er felles i sameiet.

Inneholder

Totalt areal er 3.002 kvm BTA. For nærmere beskrivelse av arealene og hva arealene er disponert til, se vedlagte leietakeroversikt.

Ventilasjon

Det er balansert ventilasjon i butikkarealene og i treningssenteret.

Diverse

Det er Skjeberg Senter AS, org nr 986 813 659 som selges. Eiendomsselskapet består av eiendommen Rådhusveien 19/21/23, gnr 1050, bnr 149, snr 1 og 2 i Sarpsborg kommune.

For regnskap, balanse og ytterligere informasjon om Skjeberg Senter AS, vennligst kontakt vårt kontor. Se også salgsvilkår i Prospektet.

Sameiet består av totalt 3 seksjoner, seksjon 3 medfølger ikke i salget og består av boliger.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: +47 952 56 130

Telefon: +47 69 30 18 03