Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

m2

Bruttoareal

m2

Prisantydning

23 900 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Alarm

Kort om eiendommen

Det er 100% av aksjene i Krogh i As som selges.
Eiendommen omfatter 2 næringsseksjoner på bakkeplan med god eskponering ut mot Haugomagata og innkjøringen til Askim torget. og Østfoldbadet. Eiendommen utgjør 2 av totalt 20 seksjoner i sameiet. De øvrige 18 seksjonene er bolig.

Beliggenhet

Eiendommen ligger strategisk plassert i sentrumskjernen av Askim og i umiddelbar nærhet til Askim Torget og populære Østfoldbadet. Bygget har en veldig god eksponering mot Haugomgata som er den primære kjøregaten inn til Askim Torget og Østfoldbadet fra sør. Eiendommen er i gangavstand fra de største handelsankerene inkludert Vinmonopolet som ligger i nabobygget, Askimtorget kjøpesenter og Askim storhandel. Askim kulturhus ligger rett nord for eiendommen. Det er flere prosjekterte og ferdigstilte boligprosjekter i umidelbar nærhet til eiendommen.

Adkomst

God eksponering og adkomst til eiendommen med direkte inn og avkjøring fra Haugomgata.

Innhold

Seksjonene er 100% utleid til solide motparter som er veldig godt etablerte i bygget. Vektet WAULT er i dag ca. 3 år, men det er ingen indikasjon på at nåværende leietakere skal ut og de har tidligere utøvd sine respektive leieoppsjoner. I tillegg til arealene på bakkeplan omfatter eiendommen 115 kvm med lagerboder i garasjekjelleren som i dag er fullt utleid med 3 mnd. oppsigelse.

Leietakere (Leie per 2023):

Årlig leie (2023) - Nok 1,962,168

Bilextra - 888 kvm - Utløp 1.1.25 - NOK 1 605 per kvm
Buster Zoo - 262 kvm - Utløp 1.5.27 - NOK 1 851 per kvm
Minilager - 115 kvm - 3 mnd. - NOK 454 per kvm

Parkering

Parkerings dekning er god med fri flyt parkering på fremsiden av bygget. Eiere av bolig seksjonene over handelsarealene har egne parkeringsplasser i garasjekjeller.

Standard

Næringsseksjonene holder en god standard og fremstår som relativt kurrante handelsarealer med god eksponering. Bilextra lokalene har egen kjøreport på baksiden av bygget. Bilextra har fremleiet en mindre del av sin seksjon til Hurtigruta Carglass som er veletablert i sine lokaler. Buster Zoo sine lokaler er nyoppusset og fremstår veldig attraktive. Nytt tak var lagt i 2021.

Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet med bolig og næringsseksjoner. Synlige tomtearealer er asfaltert.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Offentlig kommunikasjon

Eiendommen har god tilgang til offentlig kommunikasjon med Askim togstasjon innenfor ca. 9 minutters gange fra eiendommen.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Telefon: (+47) 92029641

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Telefon: (+47) 91567434